СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПанченко Микола Пилипович
Панченко
Микола Пилипович
Доктор економічних наук, професор

Микола Пилипович Панченко народився 1924 року в селі Олександрівка Харківської області. Першим і найважчим життєвим іспитом стала Велика Вітчизняна війна, дороги якої він мужньо пройшов, звільняючи Батьківщину. Після демобілізації закінчив Львівський торгово-економічний інститут, працював у планових органах міста Києва. Потім навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де працював асистентом, доцентом, професором. 1962 року захистив докторську дисертацію і упродовж 1963–1975 років завідував кафедрою у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

А з 1975 до 1977 року був заступником директора інституту економіки НАН України. 1979 року Миколу Панченка запросили на посаду завідувача кафедри НТУУ «Київський політехнічний інститут», і нині він працює професором кафедри міжнародної економіки цього ж університету. Професор М. Панченко — відомий вчений-економіст. У центрі його наукових інтересів — економічні закони, їх дія і використання, проблеми розширеного відтворення виробництва та особисте споживання, економічна відповідальність в системі господарювання тощо. Результати наукових досліджень знайшли відображення у понад 300 друкованих праць, серед яких 17 монографій та посібників. Інтенсивна наукова праця професора М.П. Панченка весь час пов’язана з підготовкою наукових кадрів, під його керівництвом і з його допомогою захищено 70 кандидатських та 12 докторських дисертацій. Він активно бере участь у роботі різноманітних науково-практичних конференціях, де виступає з доповідями та пропозиціями. На своїх лекціях професор Микола Панченко щедро ділиться зі слухачами глибокими знаннями та багатим досвідом, заохочуючи студентів до наукової роботи, бо вважає, що активна участь у дослідницькій роботі має винятково важливе значення у підготовці студентської молоді до майбутньої творчої діяльності. Микола Пилипович наполегливо виховує відповідальність і волю у студентів, а викладачів надихає постійно вдосконалювати якість навчально-педагогічної та виховної роботи. Для колективу НТУУ «КПІ» професор М. Панченко є взірцем вченого і викладача, якого шанують і поважають усі покоління співробітників за пораду і допомогу, постійну турботу про інтереси суспільного розвитку. Багаторічна праця на ниві науки та освіти, значні здобутки Миколи Пилиповича високо поціновані фахівцями галузі: йому присвоєно почесне звання «Заслуженого працівника вищої школи України», «Заслуженого професора НТУУ «КПІ», нагороджено 12 орденами і медалями.