СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Шановні читачі!

Презентаційно-історичне видання «Національна металургійна академія України» свідчить про значну роль академії у збереженні та примноженні культурних і духовних цінностей українського народу, підкреслює її вирішальне значення у розвитку промисловості та металургійної галузі країни.
Академія відіграє значну роль у формуванні українського науково-технічного потенціалу. Вже понад 115 років вона є вихователем багатьох поколінь вітчизняних металургів, творцем перспективних металургійних технологій, надійною опорою кадрового потенціалу промисловості України.
Національна металургійна академія України має давні традиції у металургійній галузі держави. Поряд з Національною академією наук України формує перспективні напрями розвитку металургійних технологій, вносить величезний вклад у формування науково-технічного та кадрового потенціалу нашої країни.
Наукові розробки академії формувалися під впливом практичних потреб металургійної промисловості, тому найвагоміші наукові результати її вчених та викладачів знайшли беззаперечне визнання колективів підприємств промисловості України.
Слід підкреслити, що для незалежної України особливо важливим є завдання створення нових технологій енергозбереження для металургійного виробництва та вирішення практичних потреб металургії. У цій галузі Національна металургійна академія України має великі напрацювання та незаперечні можливості не тільки для металургії, а й усього народного господарства країни. Зичимо колективу академії натхнення та творчого злету у розв’язанні нагальних потреб нашої України!