СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


Терещенко Алла  Петрівна


Терещенко
Алла Петрівна

Випускниця економічного факультету (1986 р.)

Директор з адміністративних питань компанії «Інтерпайп»

Успішна жінка-керівник Алла Петрівна Терещенко пройшла шлях професійного зростання у металургійній промисловості від інженера-економіста до управлінської посади та доклала особистих зусиль до розбудови Компанії ІНТЕРПАЙП, нині широко відомої в Україні та світі. Поряд із розвитком компанії відбувалося її професійне та особистісне становлення. Сьогодні вона впевнено ділиться своїм багатим досвідом із випускниками академії, яка свого часу стала першим щаблем дорослого життя. Народилася 14 липня 1964 р. у м. Дніпропет­ровськ. З 1981 до 1986 рр. навчалася на економічному факультеті ДМетІ за спеціальністю «Економіка і організація металургійної промисловості». Остаточно визначитися із майбутнім фахом допомогло відвідування Нижньодніпровського трубного заводу: на власні очі побачивши, як плавиться метал, Алла Петрівна вирішила пов’язати життя з цією сферою. Роки навчання в металургійному інституті нав­чили бути відповідальною, дисциплінованою та цi­ле­спрямованою. Саме тут, завдяки людям, якi були поруч, особливій атмосфері навчального закладу, завданням, що перед нею ставились (часто складними), вона чiтко усвiдомила, що не можна зупинятися у власному розвитку, зокрема особистому, а ще – не iснує безвихiдних ситуацiй, а новi i складнi задачi – це дуже цiкаво. Враховуючи природні організаторські здібності А. П. Терещенко, успішною була її робота як комсорга групи. Яскравими спогадами студентських часів стали численні практики за фахом, конференції та суботники, які згуртовували студентсво, привчали до роботи в колективі. Цінний досвід спілкування з людьми різного віку й характеру здобула під час двох місяців роботи на залізниці у будзагонi. Мала місце й художня самодіяльність, була учасницею студентського хору, у складi якого брала участь у рiзних конкурсах. Трудове становлення розпочала у Всесоюзному науково-дослідному і конструкторсько-технологіч­ному інституті трубної промисловості стажером економічної лабораторії, через рік уже працювала інженером, з 1989 р. – самостiйно очолювала

напрямок з розрахунку економічної ефективності від впроваджених раціональних пропозицій і відкриттів для всього інституту. У 1992 р. перейшла на посаду інженера-економіста до малої фірми «Метаброк», де розпочалася історія успіху Компанiї IНТЕРПАЙП. У 2000 р. створено Компанiю ІНТЕРПАЙП, а А. П. Терещенко призначено головним асистентом генерального директора. Пiзнiше, у 2005 р., очолила напрям адміністративних і соціальних питань компанії. На часі було створення транспортного пiдприємства, єдиного медичного центру, дитячого табору, адмiнiстративних служб на всiх заводах, що входять до складу Компанii, вiдкриття офiсiв у рiзних країнах світу тощо. У 2013–2014 рр. основну посаду поєднувала з обов’язками HR-директора на IНТЕРПАЙП СТАЛI. З 2007 р. розпочалося будівництво першого в Україні та Східній Європі інноваційного заводу ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ. Алла Петрівна очолила напрям створення нової культури виробництва з ура­ху­ванням свiтових стандартiв – вiд сучасного адмi­нiстративно-побутового корпусу i комфортної їдаль­нi до ерго­номiчного i навiть модного спецодягу. У 2012 р. відбулося відкриття заводу. У 2013 р., будучи на посадi HR-директора на ІНТЕРПАЙП СТАЛI започаткувала проект внутрішнього кадрового резерву компанії «STEEL FLOW» для навчання молодих спеціалістів за будь-яким фахом, які мають на меті змiнити своє життя i згоднi прийняти нову культуру виробництва. На сьогодні в Компанії ІНТЕРПАЙП налагоджено співпрацю із Національною металургійною акаде­мією України: проводяться регулярні презентації, студенти та випускники залучаються до роботи у нових проектах. З роками не втратилися зв’язки з альма-матер, деякі з випускників 1986?р. стали колегами. У родині А. П. Терещенко дипломи НМетАУ також мають мама, дядько та кузен Алли Петрівни. У напружених буднях, сповнених відповідальної роботи, не зійти з наміченого курсу Аллі Терещенко допомагає життєве кредо: «Йдучи вперед, завжди мрій. Якщо мрієш – ти живеш, а якщо живеш – попереду завжди нові плани».