СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


Листопадов Владислав  Станіславович


Листопадов
Владислав Станіславович

Випускник металургійного факультету (1994 р.)

Директор аглодоменного департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», заслужений металург України

Понад 20 років налічує трудова біографія заслуженого металурга України Владислава Листопадова – випускника Дніпропетровської металургійної академії 1994 р. Майже весь цей час пов’язаний із роботою на «Криворіжсталі». Тут він утвердився в переконанні, що результат роботи залежить від спільних зусиль усієї команди, та сформувався як успішний керівник. Народився 13 травня 1970 р. у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Після служби в армії у 1990 р. розпочав трудове становлення слюсарем-ремонтником доменного цеху № 2. Роботу поєднував із нав­чанням, опановуючи професію інженера-металурга. Закінчивши академію, 14 років працював у тому ж цеху, підіймаючись щаблями професійно-службового росту: від газівника доменної печі, змінного майстра основної виробничої дільниці, старшого майстра зміни, заступника начальника до начальника цеху. Накопичені знання специфіки аглодоменного ви­робництва, досвід управлінської діяльності були в повній мірі затребувані під час роботи Владислава Станіславовича упродовж двох років на посадах старшого диспетчера із забезпечення аглодоменного виробництва, заступника начальника виробничого управління з аглодоменного виробництва. З 2008 до 2009 рр. обіймав посаду заступника головного інженера з агломераційного виробництва – головного доменщика ВАТ «Алчевський металургійний комбінат». У серпні 2009 р. повернувся на «Криворіж­сталь», де був призначений директором департаменту з виробництва чавуну. З жовтня 2010 р. В. С. Листопадов є директором аглодоменного департаменту, одним із провідних спеціалістів підприємства. Під його керівництвом на високому професійному рівні здійснюється поточний ­контроль за ходом виробництва, забезпеченням технології в агломераційному та доменних цехах, впроваджуються заходи з автоматизації та модернізації виробничих та технологічних процесів. Серед досягнень за роки роботи?– організація задування доменної печі корисним об’ємом 5000 м3 після капітального ремонту 1 розряду із застосуванням азоту; участь в освоєнні технології вдування

в доменну піч пиловугільного палива на Алчев­ському металургійному комбінаті (затрати пиловугільного палива було доведено до 130 кг/т чавуну, що дозволило виключити забір природного газу); внесення технічних пропозицій у ході підготовки до проведення капітального ремонту 1 розряду з реконструкцією ДП № 6, які сприяли поліпшенню газодинамічних параметрів плавки і збільшенню продуктивності; оптимізація структури управління, приведення до робочого стану основних агрегатів аглофабрик, збільшення продуктивності та якості агломерату; забезпечення високоефективного виробничого та технологічного процесів виробництва чавуну, керівництво виконанням комплексу робіт, спрямованих на виконання бізнес-плану з виробництва продукції цехами департаменту, управління за всіма напрямами вдосконалення, реконструкції, правил обслуговування та технічної експлуатації основних агрегатів. Результати роботи у ПАТ «Ар­сел­лорМіттал Кривий Ріг» сприяли заслуженому авторитету Влади­сла­ва Станіславовича як компетентного, відповідального фахівця своєї справи, який оперативно вирішує виробничі питання. Колеги-доменники, керівники інших структурних підрозділів, інженерних служб та управлінь, з якими він спілкується за родом діяльності, поважають В. С. Листопадова за добропорядність у ділових відносинах, уміння працювати з людьми. Високою оцінкою сумлінної праці на підприємстві стало нагородження Владислава Станіславовича грамотою Міністерства промислової політики України. У тому ж 2003 р. за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у проведення капітального ремонту найпотужнішої в Україні доменної печі № 9 та у зв’язку з її пуском йому було присвоєно почесне звання «Заслужений металург України». Наго­роджений Нагрудним знаком Криворізького виконкому міськради «За заслуги перед містом» ІІІ ступеня, а у 2010 р. – Почесною грамотою Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики та підприємництва. Одружений, має трьох дітей. Життєве кредо: «Не зупинятися на досягнутому».