СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


Зубов Вячеслав  Леонідович


Зубов
Вячеслав Леонідович

Випускник металургійного факультету (1975 р.)

доктор технічних наук, професор, Провідний науковий співробітник кафедри електрометалургії Національної металургійної академії України

Спеціаліст з теорії і практики виробництва кремнієвих феросплавів, Вячеслав Леонідович Зубов – співавтор масштабного проекту з впровадження технології виробництва феросплавів із заміною в шихті частину коксу антрацитом. Народився 21 серпня 1953 р. у Дніпропетровську. Здобув освіту на металургійному факультеті за спеціальністю «Електрометалургія сталі та феросплавів». Академія, вважає Вячеслав Зубов, відіграла винятково важливу роль у його становленні як високо­професійного фахівця – електрометалурга. Особ­ливо завдячує педагогам, професорам С. І. Хитрику, М. М. Чуйку та М. І. Гасику, від яких отримав глибокі фундаментальні знання з теорії та технології виробництва феросплавів. Невдовзі оволодів методами термодинамічних розрахунків рівноваги реакцій в різних системах сполук кремнію і марганцю, які надалі підтвердив експериментальними дослідженнями. На студентській лаві опанував методи всебічного комплексного аналізу технічних задач, що в подальшій професійній діяльності стали фундаментом для розробки нових технологій виробництва феросплавів. Найяскравіше враження студентського життя у В’ячеслава Леонідовича пов’язане з виробничою практикою на Запорізькому заводі феросплавів, де працював підручним плавильника в цеху № 1 на печі № 5. «Якось в денну зміну після чергового завалювання шихти я вийшов із завалювальної машини на робочий майданчик печі, – згадує він. – Одразу до мене підійшов солідний чоловік, як потім з’ясувалося – з іноземної делегації, і поцікавився: «Як справи, як триває процес виплавки?» Відповів, що сьогодні спекотніше, аніж зазвичай. Мовляв, на поверхні печі горять електроди, очевидно, надійшла нова шихта з більш високим електроопором. А це значить, що потрібно вносити корективи в технологію. Словом, описав ситуацію і пішов працювати далі. Під кінець зміни мене викликав до кабінету начальник цеху, розпитуючи,

що ж я таке розповідав іноземцю. Стисло виклав суть бесіди, а начальник цеху промовив: «Під час розмови з директором заводу гість-іноземець висловив здивування високою кваліфікацією молодого робітника». Отак студент-практикант відстояв честь і славу вітчизняного підприємства. У ПАТ «Запорізький завод феросплавів» Вячес­лав Леонідович має 5 років виробничого стажу. А 30 років стажу науково-педагогічної роботи – у Національній металургійній академії України, що стала другою рідною домівкою. Наукові досягнення фахівця знайшли своє втілення у 9 монографіях, 3 навчальних посібниках, 27?авторських свідоцтвах на винаходи та патентах, 106 статтях у наукових виданнях. Успіхи і внесок професора у металургійну галузь відзначено пре­мією імені академіка З. І. Некрасова. Захоплення – східна філософія, трансцендентальна медитація, техніка ТМ-Сідхі. Хобі – філофонія. Вячеслав Зубов – наставник-консультант з духовних практик та езотеричних знань. Одружений, має доньку та онука. Батько та мати, а також молодший брат свого часу закінчили металургійний інститут. Тож Вячеслав Леонідович гідно продовжує традиції династії. Кредо: «Позитивно сприймати всі життєві події».