СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Редько
Олександр
Юрійович

Випускник економічного факультету (1972 р.)

Перший проректор Національної академії статистики, обліку та аудиту, доктор економічних наук, професор, академік НАСОА
Редько  Олександр Юрійович

Професор Олександр Юрійович Редько є одним з фундаторів та активним функціонером аудиторського фаху в Україні. Маючи значний науковий доробок та багатий практичний досвід, читає лекції з постійного удосконалення знань практикуючих аудиторів. Народився 20 грудня 1950 р. у Києві. У 1968 р. вступив до Київського торгово-економічного інституту, отримав освіту за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль та економічний аналіз». У 1999 р. закінчив з відзнакою коледж «Бакаляр» (м. Київ) за спеціальністю «Правознавство». Сертифікований Аудиторською палатою України аудитор, сертифікований Гільдією професійних внутрішніх аудиторів України професійний внутрішній аудитор, сертифікований фінансовий менеджер (IPFM). Навчання в інституті стало поштовхом до наукової роботи. У 1982 р. під керівництвом професора М. Т. Білухи у рідному виші Олександр Редько захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук. У 2009 р. здобув ступінь доктора економічних наук. Після закінчення КТЕІ та служби в армії Олександр Юрійович понад 17 років працював у Науково-дослідному інституті торгівлі та громадського харчування, де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача сектором. Потім О. Ю. Редько працював доцентом кафедри економічного аналізу та деканом обліково-економічного факультету КТЕІ. З 1998 р. і на цей час працює в Національній академії статистики, обліку та аудиту, де з 2008 по 2014 рр. очолював Національний центр обліку та аудиту. Стажувався та вивчав досвід організації аудиту у США та Великої Британії.

Олександр Юрійович є засновником наукової школи аудиту. Під науковим керівництвом та консультуванням Олександра Редька захистили докторські дисертації з аудиту Т. О. Каменська, Н. М. Проскуріна, К. С. Сурніна, І. М. Дмитренко, 8 кандидатів економічних наук, серед яких доценти КНТЕУ В. Г. Барановська та М. О. Никонович. Професор Олександр Редько є автором 2 підручників з аудиту, 5 навчальних посібників та близько 200 пуб­лікацій з проблематики теорії та практики контролю, аудиту, внутрішнього аудиту. Понад 12 років був членом Аудиторської палати України та 16 років першим віце-президентом Спілки аудиторів України. З 2005 р. — президент ВГПО «Гільдія професійних внутрішніх аудиторів України». За вагомий особистий внесок у розвиток науки та практики аудиту в Україні нагороджений Почесною грамотою та Подякою Кабінету Міністрів України, почесною грамотою Київського міського голови, медаллю «За професіоналізм» ВГПО «Спілка аудиторів України», знаком пошани Аудиторської палати України. Сім’я Олександра Редька — це славна династія випускників обліково-економічного факультету КТЕІ (КНТЕУ). Дружина Олена Борисівна Рижакова — випуск­ниця 1972 р. Донька Катерина, кандидат економічних наук, доцент, закінчила факультет із відзнакою. У вільний час надає перевагу подорожам та рибалці. Життєве кредо Олександра Юрійовича: «Завжди залишатися Людиною!» Впевнено іти по життю допомагає улюб­лений вислів: «Навчи мене, Боже, спокійно сприймати події, на які я не можу впливати! Дай мені енергію та силу впливати на події, які мені підвласні! Та навчи мене мудрості, відрізняти перші від других!»