СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Заремба
Ольга
Олександрівна

Випускниця обліково-фінансового факультету (2002 р.)

Голова Наглядової ради Інституту міського цивільного проектування, виконавчий директор MA Group, фінансовий директор Midland Development Ukraine, кандидат економічних наук
Заремба Ольга  Олександрівна

Успішний управлінець, компетентний та креативний керівник, професіонал своєї справи — саме так зарекомендувала себе Ольга Олександрівна Заремба серед колег та студентів за час професійної та викладацької діяльності. Народилася 18 квітня 1980 р. у Києві. Навчалася в спеціалізованій школі № 210, яку закінчила із золотою медаллю. У 1996 р. вступила до Київського державного торговельно-економічного університету, обрала спеціальність «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». За успіхи в навчанні отримувала стипендію Президента України. Згодом посіла перше місце на Першому Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт з економічної тематики. У студентські роки з’явилися нові друзі. Саме у стінах вишу Ольга познайомилася з майбутнім чоловіком Олексієм Вікторовичем, який став опорою та підтримкою на все життя. Отримавши ступінь магістра, вирішила продовжити навчання у стінах альма-матер як молодий науковець. Невдовзі захистила кандидатську дисертацію за темою «Облік та контроль витрат та формування собівартості швейної продукції». З 2006 р. працює доцентом кафедри фінансового аналізу і контролю КНТЕУ. З третього курсу поєднувала роботу з навчанням, працювала за спеціальністю в різних компаніях промислового сектору. Практичний досвід допоміг краще зрозуміти специфіку роботи бізнесу та визначитися із майбутньою сферою діяльності. У 2005 р. Ольгу Зарембу запросили очолити напрям з бюджетування групи компаній Midland, до складу якої увійшло понад 70 підприємств. Через два роки Ольгу Олександрівну призначено фінансовим директором Midland Development Ukraine. Вона займалася стратегічним плануванням компанії, залученням інвестицій та управлінням активами (експлуатація понад 50 тис. м2 комерційної нерухомості та інвестування обсягом близько 1 млрд грн).

Специфіка роботи на керівній посаді у компанії будівельної галузі вимагала нових знань. Прагнення професійного розвитку та самовдосконалення стало вирішальним у прийнятті рішення здобути додаткову освіту. З 2007 р. Ольга Заремба навчалася за програмою SE MBA в Міжнародному інституті менеджменту (Украї­на). У 2009 р. продовжила навчання за кордоном (ІМD, Швейцарія), здобула ступінь магістра бізнес-адміністрування (MBA). Продовжуючи працювати в Midland Development Ukraine, у 2014 р. обійняла посаду голови Наглядової ради Інституту міського цивільного проектування та виконавчого директора групи компаній MA Group. У колі обов’язків — координація роботи відділів, розвиток нових напрямів бізнесу Групи, залучення інвестицій. За час роботи Ольга Олександрівна успішно проявила управлінські навички та зарекомендувала себе як відповідальний керівник. Професійна та громадська діяльність Ольги Заремби тісно пов’язані. Вона є членом різноманітних професійних об’єднань та галузевих організацій — UKRAINIAN BUILDING COMMUNITY (з 2014 р.), Ukrainian Real Estate Club (2010–2014), клубу фінансових директорів України (2010–2013), Гільдії професійних внутрішніх аудиторів (з 2006 р.), Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України (з 2004 р.). В цих організаціях діють комітети та робочі групи, в рамках яких О. О. Заремба порушує важливі для галузі питання, в тому числі зай­мається законотворчою діяльністю. Плідно співпрацює з рідним вишем, бере активну участь у підтримці та розвитку кафедри фінансового аналізу і конт­ролю КНТЕУ.