СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬШинкаренко Петро ВасильовичШинкаренко
Петро Васильович


Голова державної податкової адміністрації у Дніпропетровській області

Петро Шинкаренко народився 1 червня 1959 року в селі Журавлиха Ставищанського району Київської області. Освіту здобув у Київському інституті народного господарства ім. Д.С. Коротченка, який закінчив 1980 року за спеціальністю "фінанси та кредит", здобувши кваліфікацію економіста. Після закінчення вузу працю-вав економістом відділу фінансування та кредитування підрядних організацій міського управління Дніпро-петровської обласної контори Будбанку СРСР. А з 1980 до 1982 року проходив військову службу. Демобілі-зувавшись, працював старшим інспектором з основної діяльності відділу держдоходів Дніпропетровського міськфінвідділу. Відтак працював заступником завідую-чого - начальником інспекції держдоходів Амур-Нижньодніпровського райфінвідділу м. Дніпропетров-ська. Ретельність, відповідальність та надійність Петра Шинкаренка були поціновані керівництвом і його призначено інструктором оргвідділу Амур-Нижньодні-провського райкому Компартії України м. Дніпро-петровська, а згодом направлено на проходження служби в органах СБУ. З 1993 року Петро Шинкаренко - заступник начальника державної подат-кової інспекції по м. Дніпропетровську - начальник відділу податкових розслідувань, а наступні три роки - начальник одноіменного управління.
Цей спектр діяльності потребував від Петра Васильовича глибоких знань не лише економічної сфери, але й юридичної. Тому 1997 року він закінчує Дніпропетровський державний університет за спеціа-льністю "Правознавство", отримавши кваліфікацію юриста.

До 1998 року Петро Шинкаренко працює на посаді заступника начальника управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Дніпропетровській області - начальником управління податкових розслідувань, а наступні два роки - начальником Державної податкової інспекції у м. Дніпропетровську.
З 2000 року Петро Шинкаренко працював на відповідальних керівних посадах: заступника голови Державної податкової адміністрації у Дніпропетровській області - начальником ДПІ у м. Дніпропетровську; заступника голови облдержподатадміністрації - началь-ником спеціалізованої Державної податкової інспекції по роботі з крупними платниками податків у м. Дніпро-петровську; першого заступника голови Державної податкової адміністрації у Дніпропетровській області; начальника контрольно-ревізійного управління в Дніпропетровській області.
2008 року Петра Шинкаренка призначено на посаду голови Державної податкової адміністрації у Дніпро-петровській області. Під його керівництвом значно зросла ефективність роботи податкової адміністрації: у півтора раза зросли обсяги надходжень, які контро-люються податковою службою, до бюджетів всіх рівнів; зріс рівень добровільної сплати податків; покращилася ситуація з відшкодуванням податку на додану вартість підприємствам-експортерам і зменшилася кількість рішень податкових органів, які були відмінені після їх оскарження платниками податків.
За активного сприяння Петра Шинкаренка Державна податкова адміністрація Дніпропетровської області активно залучає до роботи сучасні технології: за останній час зросла кількість суб'єктів підприємницької діяльності, які подають звітність до податкових органів у електронному вигляді: на магнітних носіях і засобами телекомунікаційного зв'язку.
Заходи, вжиті Петром Шинкаренком, були схвально сприйняті громадськістю, а за результатами дослід-ження, проведеного Дніпропетровським центром соціальних ініціатив серед журналістів та експертів, податкова адміністрація визнана найвідкритішою структурою серед органів державної влади та місцевого самоврядування області 2008 року.
Наполеглива робота Петра Васильовича поцінована званнями "Заслужений економіст України" (2002), Почесний працівник податкової служби (2000) та відзнаками Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією "Честь. Мужність. Закон" (2008) і Міністерства внутрішніх справ України "За сприяння органам внутрішніх справ" (2008).
Дружина Петра Шинкаренка - Олена Іванівна також економіст, цю ж професію обрали і їхні діти: син Олександр та донька Світлана.
Улюблений вислів Петра Васильовича - "Краще з розумним загубити, ніж з дурним знайти".