СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬШевченко Володимир ПавловичШевченко
Володимир Павлович


Ректор Донецького Національного університету, Доктор фізико-математичних наук, професор, академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, Герой України

Володимир Шевченко народився 5 січня 1941 року у с. Підгороднє Дніпропетровської області. Закінчив Дніпропетровський державний університет, механіко-математичний факультет, а згодом й аспірантуру цього вузу. Захистивши кандидатську дисертацію, працював асистентом, а згодом - доцентом у Дніпропетров-ському державному університеті.
З 1968 року уся подальша діяльність Володимира Павловича пов'язана з Донбасом. У Донецькому державному університеті він очолив кафедру теоретичної і прикладної механіки, був деканом математичного факультету, проректором з навчальної роботи. 1982 року В. П.Шевченко захистив докторську дисертацію на тему "Методи фундаментальних розв'язків в теорії тонких пружних оболонок".
З 1986 року Володимир Павлович Шевченко - ректор Донецького національного університету, одного з провідних класичних університетів України. У структурі університету сьогодні - 11 факультетів, 2 тех-нікуми, ліцей, 5 навчально-консультаційних центрів підготовки та перепідготовки спеціалістів, 4 навчаль-но-виробничих комплекси, 6 навчальних комплексів, факультет перепідготовки й підвищення кваліфікації, кафедра ЮНЕСКО "Екологія техногенного регіону", Асоційований центр ЮНЕСКО з мікро-наукового експерименту, Молодіжний центр правових дослід-жень, Центр політологічних досліджень, Консульта-ційні центри Британської, Німецької та Французької рад, Молодіжний центр наукових досліджень, науково-інформаційний центр міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці, регіональний інформа-ційний центр зі співпраці з Європейським Союзом в галузі науки та технологій, аспірантура з 61 спеціальності, докторантура з 18 спеціальностей.
У Донецькому національному університеті навчаються 19 тисяч студентів з 44 спеціальностей. Якісну освіту забезпечують 71 кафедра, у складі яких 32 академіки НАН України та галузевих академій, 13 членів-кореспондентів НАН України та галузевих академій, 15 заслужених діячів науки та працівників освіти, 108 професорів, докторів наук, 494 доцентів, кандидатів наук. У закладі проводяться наукові дослідження за 15 головними напрямками фундамен-тальних і прикладних наук, тут працюють 15 визнаних наукових шкіл.

Важливим напрямком діяльності Володимира Павловича на посаді ректора є розширення зв'язків Донецького національного університету з універси-тетами країн Європи і світу. Нині Донецький національний університет є членом Європейської асоціації університетів, активно співпрацює з вищими навчальними закладами Росії, Греції, Німеччини, Великої Британії, Франції, США, Китаю та інших країн.
Науковий доробок вченого - понад 150 праць, серед яких 5 навчальних посібників та фундамен-тальна колективна монографія "Механіка композитів". Під керівництвом Володимира Павловича захищено 5 докторських та 16 кандидатських дисертацій.
Оскільки гаслом Володимира Павловича є "Компетентність в усіх сферах діяльності", він успішно поєднує інтенсивний творчий пошук із науково-організаційною та громадською роботою. Як голова Донецького наукового центру, він активно сприяє розвитку фундаментальної науки в Донбасі, спрямовує науковий пошук установ та вузів на розв'язання науково-технічних та соціально-економічних проблем регіону, зміцнює зв'язки науки з виробництвом. За його участі було укладено договір про співпрацю між Донецьким науковим центром та Донецькою обласною державною адміністрацією, розроблено низку цільових програм співробітництва з підприємствами регіону.
Крім того, Володимир Павлович - член ради з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України, Державної акредитаційної комісії України, президій Національної ради Конгресу української інтелігенції, Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки, член Президії ВАК України, голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Донецької області, голова Донецького об'єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта".
Невтомна робота Володимира Шевченка корис-тується високою повагою серед донеччан: неодно-разово вони висловлювали йому довіру представляти їхні інтереси в Донецькій обласній раді; а в 1992- 2002 рр. та з 2006-го він є членом Донецького міськ-виконкому.
Володимир Павлович - заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Він нагороджений орденом Святого Володимира ІV ступеня, орденами Ярослава Мудрого V і IV ступенів, знаком "Шахтарська слава" ІІІ ступеня, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Верховної Ради України. У 2006 році йому присвоєно звання Героя України з врученням ордена Держави. А наукові здобутки Володимира Шевченка поціновані й за кордоном: про це свідчать орден М.В. Ломоносова (Росія) та орден "Академічна пальма" (Франція).
Підносити наукову славу України Володимиру Шевченкові допомагають діти: дочка Олена - кандидат медичних наук та син Павло - професор Сіднейського університету.
У вільний час Володимир Павлович захоплюється літературою, музикою, спортом.
міжнародними.