СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЧеркашин Олексій ТимофійовичЧеркашин
Олексій Тимофійович


Викладач кафедри цивільного права та цивільного процесу Кримського юридичного Інституту Одеського державного університету внутрішніх справ

Олексій Тимофійович Черкашин народився 4 березня 1939 року у с. Солдатське Сумської області. Після закінчення середньої школи здобув ґрунтовну юридичну освіту в Харківському юридичному інсти-туті. А оскільки професія юриста вимагає високого інтелектуального рівня фахівця, Олексій Тимофійович наполегливо працює над собою: навчаючись в інституті, паралельно закінчує 3-річні Державні курси іноземних мов, досконало оволодівши німецькою та англійською мовами. Це неодноразово допомагало йому в роботі, зокрема, Олексій Тимофійович мав можливість ознайомитись з міжнародним правом з першоджерел.
Закінчивши навчальний заклад, Олексій Тимофійович обирає шлях правоохоронця, а також назавжди пов'язує своє життя з Кримом. Понад 26 років він працює в органах внутрішніх справ Сімферополя, долаючи всі сходинки нелегкої міліцейської служби - від слідчого до заступника начальника райвідділу. За час служби розкрив сотні кримінальних справ, неодноразово особисто затримував небезпечних злочинців,

рецидивістів. Сумлінна служба та проявлена мужність Олексія Тимофійовича заслужено поціновані багатьма нагородами. Олексій Тимофійович обирався депутатом Сімферопольської міської ради, працював головою комісії з контролю за законністю й правопорядком.
Педагогічну діяльність О.Т. Черкашин розпочав ще у 1975 році, пов'язавши її з відомчою освітою. Спочатку працював викладачем Середньої школи міліції у м. Сімферополі, а тепер Олексій Тимофійович навчає майбутніх міліціонерів у Кримському юридичному інституті Одеського державного універ-ситету внутрішніх справ.
Оскільки Олексій Тимофійович має значний досвід юридичної практики, заняття, які він проводить, завжди викликають неабиякий інтерес, адже вони поєднують великий практичний досвід і знання сучасного стану розвитку законодавства. Усі заняття передбачають ґрунтовний аналіз нормативних і законодавчих актів, їх критичну оцінку, вироблення пропозицій. О.Т. Черкашин переконаний: "Треба навчити юриста думати, розмірковувати, сприймати науку не як комплекс окремих положень, не як догму, а як невід'ємну частину практики".
Педагог-міліціонер Олексій Тимофійович вчить молодь тонкощам майбутньої професії, яка вимагає не губитися у складних ситуаціях, а гідно долати труднощі.
Олексій Тимофійович Черкашин поєднав 26-річний стаж служби в органах внутрішніх справ та понад 35 років педагогічного стажу, тому він є неоціненним фахівцем, зразком працівника відомчої освіти, що зміцнює золоту сув'язь поколінь.