СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСтоянов Микола СтепановичСтоянов
Микола Степанович


Прокурор Миколаївської області Державний радник юстиції 3 класу

Народився 3 вересня 1959 р. на Одещині, у с. Червонознам'янка Іванівського району. Його батько, Степан Іванович, і мати, Єлизавета Олексіївна, трудівники­хлібороби, що все своє життя присвятили праці на землі, дбаючи про сина, власним прикладом виховували у нього любов і повагу до праці, до істинних людських цінностей.
У подальшому характер майбутнього прокурора сформовувався і загартовувався під час військової служби в лавах Збройних сил тодішнього Союзу у 1977-1979 рр.
До вибору професії, яка стала головним вектором життя, Микола Стоянов поставився дуже відповідально. У 1986 р. він успішно склав вступні іспити до юридичного факультету Одеського державного уні-верситету ім. І.І. Мечникова за спеціальністю "Право-знавство".
З 1993 р. Микола Стоянов розпочав роботу в органах прокуратури на посаді стажиста прокуратури Київського району м. Одеси.
За декілька років Микола Степанович пройшов шлях від помічника прокурора Київського району м. Одеси до начальника управління нагляду за закон-ністю оперативно­розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства.
У січні 2003 р. старшого радника юстиції М.С. Стоянова було призначено прокурором Миколаївської області.
Пізніше, з 2005 р. Микола Степанович вдоскона-лював свою професійну майстерність, працюючи у Генеральній прокуратурі України.

У червні 2005 р. М.С. Стоянов повернувся до Миколаєва і очолив органи прокуратури Миколаїв-ської області.
У своїй діяльності Микола Стоянов постійно дбає про авторитет органів прокуратури, тому першочерго-ву увагу приділяє розгляду звернень громадян. Відпо-відального ставлення до цього напряму роботи вима-гає і від своїх підлеглих.
Кваліфіковано оцінює роботу підпорядкованих прокурорів, коли проводить розширені засідання колегій прокуратури області, оперативні, міжвідомчі і координаційні наради, для суттєвого покращення стану прокурорського нагляду, ефективності роботи інших правоохоронних органів, і як результат - у криміногенній ситуації області відбулися значні позитивні зміни.
Микола Стоянов істотну увагу приділяє недопуще-нню порушень і законних інтересів неповнолітніх. За його ініціативою прокуратура області взяла шефство над Мішково­Погорілівською школою­інтернатом, де живуть і навчаються 300 дітей, хворих на туберкульоз, половина з яких діти­сироти або позбавлені батьків-ського піклування.
Він організував роботу одного з найкращих в Україні кабінетів криміналістики, обладнаного за оста-ннім словом техніки. За його ініціативою відремонто-вано приміщення як прокуратури області, так і місь-ких, районних прокуратур. Усі прокуратури забезпе-чені автотранспортом. Послідовно розв'язуються жит-лово­побутові проблеми прокурорських працівників.
Розуміючи, що сьогодні робота органів прокура-тури потребує повної відкритості і прозорості, проку-рор області зустрічається з представниками мас­медіа на прес­конференціях, брифінгах. Його виступи з актуальних питань діяльності органів прокуратури Миколаївщини публікуються у фаховому журналі "Вісник прокуратури", юридичному тижневику "Юри-дичний вісник України", на шпальтах обласних газет. Вступне слово прокурора області у книзі "Прокуратура правової держави" присвячене 70­річчю від дня утворення органів прокуратури Миколаївської області, яке відзначалося у жовтні 2007 р.
М.С. Стоянов удостоєний нагрудного знаку "Подяка за сумлінну службу в органах прокуратури" II ступеня, Почесної відзнаки "Велика зірка України", Хреста Пошани "Князь Святослав", нагороди Міжнародної ліги "Защиты человеческого достоинства и безопасности" - ордена "Достоинство", його нагороджено церковним орденом Святого Володимира, відзнакою голови Миколаївської облдержадміністрації "Святий Миколай Чудотворець" III ступеня за значний внесок у зміцнення законності.
Згідно з Указом Президента України від 25 червня 2007 р. старшому раднику юстиції М. С. Стоянову присвоєне звання Державний радник юстиції 3 класу.
Микола Степанович одружений, має трьох дітей. Дружина Миколи Степановича, Тетяна Леонідівна, ви-кладає гуманітарні предмети в Одеському державному університеті ім. І. І. Мечникова, вона є надійним тилом родини та вірною опорою свого чоловіка.