СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПрисяжнюк Володимир КостянтиновичПрисяжнюк
Володимир Костянтинович


Ректор Академії муніципального управління

Присяжнюк Володимир Костянтинович народився 25 січня 1953 року в м. Бар Вінницької області. Після закінчення 8-го класу Підлісно-Ялтушківської серед-ньої школи Барського району вступив до Барського автомобільно-дорожнього технікуму, який закінчив з відзнакою в 1972 році. У цьому ж році вступив до Київського автомобільно-дорожнього інституту. У 1977 році закінчив його з відзнакою за спеціальністю "Мости та тунелі". Працював інженером у проектному інституті "Союздорпроект". Після закінчення аспі-рантури при Київському автомобільно-дорожньому інституті працював науковим співробітником у державному дорожньому науково-дослідному інституті "Держдор НДІ". У 1983 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.02.03 - Будівельна техніка. Після цього тривалий час працював асистентом, доцентом та професором на кафедрі опору матеріалів та будівельної механіки КАДІ.
1997 року захистив докторську дисертацію за спеціальністю 01.02.04 - "Механіка твердого дефор-мівного тіла" на тему "Узагальнена некласична модель напружено-деформованого стану в задачах статики, динаміки та контакту шаруватих плит і оболонок". Стаж науково-педагогічноїдіяльності понад 15 років. Творчий науковий доробок професора В.К. Прися-жнюка - це понад 95 наукових праць, серед яких монографія та підручник, виданий у співавторстві.
За значний внесок у розвиток вітчизняної науки і техніки отримав почесне звання "Заслужений діяч науки та техніки України", нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, має Почесну грамоту Кабінету Міністрів та "Знак пошани" Київського міського голови.

Тричі обирався депутатом Київської міської ради. Упродовж трьох скликань був головою постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку міста.
Інтереси Володимира Костянтиновича - механіка, мостобудування, економіка і політичні процеси, розвиток бізнесових структур, мистецтво, авіація, кінні види спорту. Але особливе місце в його житті віддано вихованню нової генерації управлінських кадрів. У серпні 2005 року Володимир Костянтинович Присяжнюк став ректором Академії муніципального управління.
Академія муніципального управління - державний вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації. В Академії створено 26 кафедр, де працюють 34 доктори наук, професори, 172 кандидати наук, доценти. Навчання в Академії поєднує фахову освіту менеджера, економіста, юриста, інженера з набуттям знань та навичок, необхідних для роботи в державних адміністраціях і органах місцевого самоврядування. Це забезпечується функціональною спеціалізацією "Державне управління та місцеве самоврядування", практикою в органах державного управління та місцевого самоврядування, на підприємствах, устано-вах, організаціях. Випускники Академії, що отримують дипломи бакалавра, мають змогу продовжити навчання за магістерськими програмами, вступити в аспірантуру, яка відкрита в Академії за спеціаль-ностями: економічна теорія, організація управління, планування і регулювання економікою, механізми державного управління. Володимир Костянтинович Присяжнюк очолює спеціалізовану вчену раду з захисту кандидатських дисертацій з механізмів державного управління та місцевого самоврядування.
До структури Академії входять інститут підвищення кваліфікації кадрів та Київський коледж міського господарства, який готує фахівців для потреб міського електротранспорту, підприємств житлово-комунальної сфери, ліфтового господарства міста, організацій, що контролюють стан екології, тощо.
Значне місце в діяльності ректора посідає розвиток співробітництва з вищими навчальними закладами Європи і світу. Укладені договори про співпрацю з Вищою Школою Менеджменту (м. Варшава, Польща), Університетом імені Франсуа Рабле (м. Тур, Франція), Баварською Школою Управління (м. Мюнхен, Німеччина), Пітсбурзьким Університетом (Пенсіль-ванія, США). Випускник Академії має змогу разом з фаховим дипломом отримати диплом магістра європейського зразка навчального закладу-партнера.
Здатність бачити, розуміти, знати, робити самому і об'єднувати людей - головні риси Володимира Костянтиновича Присяжнюка - людини, яка своєю працею довела, що нема таких доріг, які б не змогла пройти людина, яка хоче цього!