СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПоліщук Олег ВасильовичПоліщук
Олег Васильович


Директор департаменту організації претензійно­позовної роботи ДП НАЕК "Енергоатом"

Олег Поліщук народився 24 квітня 1975 року в м. Києві в родині Василя Ростиславовича і Ольги Іванівни. Закінчивши столичну середню школу, вступив до Київського радіомеханічного технікуму. Одразу після випуску Олег Васильович очолив приватне підприємство "Алдара".
З 1998 року навчався у Київському інституті туризму (спеціальність "Правознавство", кваліфі-кація "юрист"), а також працював юрисконсультом науково­виробничого комерційного підприємства "Салзар", а згодом й інших організацій - Спільне Україно­Бельгійське підприємство "Каскад", держа-вне підприємство "Енергоринок", департамент з правового забезпечення (відділ претензійно­по-зовної роботи).
Від жовтня 2003 року Олег Васильович обіймає посаду провідного юрисконсульта відділу претен-зійно­позовної роботи департаменту з аналізу активів і пасивів дирекції з фінансів у державному підприємстві "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", а через рік стає керівником групи, а потім і відділу захисту майнових прав.
Навесні 2005 року Олега Поліщука було переведено на посаду начальника відділу забез-печення виконанн

я судових рішень та банкрутства Дирекції з правового забезпечення "Енергоатом".
А через два роки він став директором департа-менту організації претензійно­позовної роботи та координації правового забезпечення відокремлених підрозділів, який і досі очолює.
Державне підприємство НАЕК "Енергоатом" - найбільший виробник електричної енергії в Україні.
На його атомних станціях виробляється понад 50% усієї електроенергії нашої держави. Варто зазначити, що компанія входить до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки України.
Олег Васильович Поліщук - автор низки статей з проблемних правових питань у провідних виданнях: "Юридична практика", "Юридична газета", "Юриди-чний журнал", "The Ukrainian gournal of Business Law" тощо.
Відзначений багатьма нагородами: Листами подяки "Енергоатом" за вагомий внесок і високий професіоналізм, Почесними грамотами за сумлінну працю, високі професійні показники і за вагомий внесок в організацію правової роботи.
Одружений. Разом з дружиною виховують доньку.