СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬНаден Олена ВолодимирівнаНаден
Олена Володимирівна


кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства Східноукраїнського Національного університету ім. Володимира Даля, Голова Асоціації юристів України у Луганській області

Народилася 22 вересня 1975 року в місті Красний Луч Луганської області у родині робітників. Початкову школу закінчила у Магаданській області, де працювали батьки.
Навчалася у фізико-математичному класі. У 1992 році закінчила школу в місті Красний Луч на "відмінно". Під час навчання у школі цікавилася правом. Неодноразово виборювала перші місця на Республі-канських олімпіадах з "Основ держави і права". Активно захоплювалася східними бойовими мистец-твами, туризмом та плаванням.
Шкільна прихильність до юриспруденції переросла у професійну й 1998 р. вона закінчила юридичний факультет Східноукраїнського національного універ-ситету імені Володимира Даля, де отримала спеціаль-ність "Правознавство".
У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів" й отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю: кримінальне право; кримінологія, кримінально-виконавче право.
З 1999 р. у рідному університеті ім. Володимира Даля працює викладачем.
З 2003 р. її призначають доцентом кафедри "Правознавство" юридичного факультету Східноукра-їнського національного університету імені Володи-мира Даля.

Від дня закінчення університету поєднує викладацьку діяльність з роботою адвоката.
Активна життєва та професійна позиції Олени Наден знаходять своє відображення як на практиці, так і в теорії.На ниві адвокатської діяльності для неї одним із головних принципів виступає соціальна справедливість у сфері дії кримінального законодавства, що насамперед передбачає захист громадян від сваволі й беззаконня з боку будь-кого. На її думку, не менш важливо при цьому забезпечити невідворотність покарання тих, хто вчиняє злочин, не бажає зважати на встановлені законом норми. З поетапною розбудовою правової держави виникали й будуть виникати більш складні колізії, протиріччя між зростаючими потребами суспільства й реальними можливостями правоохоронної системи із запобігання і припинення злочинних проявів.
Саме тому вона не намагається осягнути неосяжне, а вирізняється серед інших власною позицією при вивченні й осмисленні лише деяких норм права, звернених до проблем девіантної поведінки, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, теро-ризмом, торгівлею людьми, проституцією, а також проблем протидії організованої злочинності у названих напрямках.
Коли вищеназвані проблеми опиняються в центрі наукових інтересів Олени Наден, то вона прагне розглядати їх на стику наук кримінального, кримінально-виконавчого права і кримінології.
Олена Наден - автор понад 52 статей, трьох монографій та ряду навчально-методичних робіт. Серед правових кіл популярністю користується її двотомний юридичний довідник "Путівник в лабіринтах права", а серед студентів та викладачів - чотири навчально-методичні роботи з "Кримінального права" та "Громадянського процесу". Вона учасник тринадцяти наукових конференцій та автор наукових доповідей.
Олена Володимирівна є керівником та спів-засновником юридичної фірми "Дом права "Аверс"".
У 2006 р. вступила до докторантури на кафедру кримінального права №1 Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Готує до захисту докторську дисертацію на тему: "Регулятивна функція кримінального права: основні питання".
Має приватну веб-сторінку: www.naden.name, на якій можна ознайомитися з усіма роботами Олени Володимирівни Наден.
Попри велику зайнятість Олена Володимирівна знаходить час і для активного відпочинку (фітнес, танці, катання на лижах). Любить водити машину. У вільний час, коли приходить натхнення, Олена Володимирівна пише вірші. У 2000 році вийшов друком збірник її віршів російською мовою "В ожидании вдоха".