СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМацелик Михайло ОлексійовичМацелик
Михайло Олексійович


Завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін Національного університету Державно-податкової служби України, кандидат юридичних наук, доцент

Мацелик Михайло Олексійович народився 12 березня 1975 р. на Рівненщині. Дбаючи про ґрунтовну освіту, Михайло Мацелик вступив на механічний факультет Рівненського державного технічного університету. 2000 року після успішного закінчення вузу розпочав службу в податковій міліції і того ж року вступив до Академії Державної податкової служби України. У 2004 році Михайло Мацелик закінчив Академію ДПС України, здобув освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр права", а наступного року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. З 2000 року - на викладацькій роботі.
За 8 років педагогічної та науково-дослідницької роботи Михайло Олексійович працював начальником навчально-методичного кабінету кафедри слідства, згодом був викладачем цієї ж кафедри, далі працював старшим викладачем кафедри адміністративного права і адміністративної та кримінально-проце-суальної діяльності, а з 2006 року обіймав посаду заступника начальника цієї ж кафедри.
З січня 2007 року Михайло Мацелик - заступник завідувача кафедри фінансового права Національного університету ДПС України, а у вересні цього року він організовує кафедру господарсько-правових дисциплін університету. Ініціативність та активна життєва позиція не дозволяють Михайлу Олексійовичу обмежуватися лише викладацькою діяльністю, тому він активно працює у складі робочої групи Національного університету ДПС України з розробки нормативно-правових актів, що стосуються адміністративної реформи та місцевого самоврядування в Україні.

Наукові інтереси Михайла Олексійовича перебу-вають у сфері адміністративного, фінансового, банківського, податкового, господарського, земель-ного права. Нині він успішно досліджує наукові проблеми доказів та доведення у адміністративному судочинстві порушень прав господарських суб'єктів. У доробку Михайла Мацелика - понад 30 наукових праць, серед яких 6 навчальних посібників. Найвідоміші з них - "Адміністративне право України" (2005), "Адміністративний примус в діяльності органів Державної податкової служби України" (2007), "Адміністративна відповідальність за ухиляння від оподаткування" (2008), "Земельне право" (2009).
Зараз під науковим керівництвом Михайла Олексійовича троє молодих науковців готують дисертації на здобуття ступеня кандидата юридичних наук.
Попри інтесивний науковий пошук та напружену педагогічну працю Михайло Мацелик знаходить можливості реалізовувати й свою технічну освіту, зокрема у 2006-2007 роках він обіймав посаду виконавчого директора приватної фірми "Фундамент - Інвест".
Надійну підтримку в усіх починаннях Михайлові Мацелику забезпечує дружина Тетяна Олександрівна, кандидат юридичних наук, докторант Національного університету ДПС України, автор понад 20 наукових праць і навчальних посібників. На радість Михайлу Олексійовичу та Тетяні Олександрівні зростають двоє синів - Михайлик і Петрик.
Життєве кредо: "Не можеш допомогти - не заважай".