СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМаркін Микола ОлександровичМаркін
Микола Олександрович


Прокурор м. Одеси, Член колегії прокуратури Одеської області, Кандидат юридичних наук

Микола Олександрович Маркін народився 20 травня 1949 року у м. Суми.
У 1976 році закінчив Харківський юридичний інститут (нині - Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого) за спеціальністю "Правознавство".
З липня 1976 року М.О. Маркін розпочав трудову діяльність за фахом. Спочатку старшим слідчим обласної прокуратури м. Суми, потім - старшим поміч-ником прокурора, начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної митної служби та прикордонної охорони при провадженні оперативно­розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства. Микола Олександрович працював начальником Управління нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури Генеральної Прокуратури України, прокурором Київ-ської області.
Сьогодні Микола Олександрович Маркін займає посаду прокурора м. Одеси. Він - член колегії прокуратури Одеської області.

У 2006 році Микола Олександрович Маркін у Одесі захистив кандидатську дисертацію на тему "Організа-ційно­правові засади здійснення прокуратурою нагляду за додержанням законів у сфері боротьби з організованою злочинністю".
Микола Олександрович - державний радник юстиції 3 класу, кандидат юридичних наук, автор 12 наукових праць, більшість із яких опубліковано у закритих виданнях правоохоронних органів.
У жовтні 2003 року Миколу Олександровича Маркіна нагороджено нагрудним знаком "Почесний працівник Прокуратури України".
В полемічних суперечках Микола Олександрович у якості аргументу завжди наводить вираз Шарля Монтеск'є: "Несправедливість, допущена по відно-шенню до однієї особи,- являється небезпекою усім".
Одружений, виховує доньку.