СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬДолгополов Анатолій МиколайовичДолгополов
Анатолій Миколайович


Керівник штабу Київського міського громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, кандидат юридичних наук

Анатолій Миколайович Долгополов народився 9 жовтня 1946 року у селі Глинище Полоцького району Полоцької області (Республіка Бєларусь) у родині військовослужбовця. Лише у 1952 році родина повернулася до Києва. Середню освіту здобув у 1964 році, після закінчення Київської загальноосвітньої політехнічної середньої школи № 145. Ще у школі провадив активне громадське життя: був членом комсомольського оперативного загону, брав участь в охороні громадського порядку і боротьбі із правопорушеннями. За успіхи у громадській роботі неодноразово заохочувався Московським районним та Київським обласним комітетами ЛКСМ України.
Дисциплінованість, організованість, порядність та стійкість - це ті риси характеру, що проявилися і розкрилися під час служби А.М. Долгополова у військах Комітету Державної Безпеки колишнього СРСР.
Після демобілізації працював приладником, інженером на Київському заводі "Комуніст". Бажання здобути правову освіту спонукало юнака вступити до Київського державного університету ім.Т.Г. Шевченка, який він успішно закінчив у 1975 році. У родині жартували, що на це рішення сина вплинули батькові гени - Микола Володимирович Долгополов, учасник та інвалід Великої Вітчизняної війни, здобув юридичну освіту наприкінці 40-х років, працював начальником юридичного відділу на заводі "Комуніст". Крім того, переважна більшість родичів працювала суддями, адвокатами, працівниками правоохоронних органів.
А.М. Долгополов поєднував набуті знання із практикою. Із 1980 року працював заступником начальника, начальником відділу на дослідному заводі "Дніпро" Науково-дослідного інституту "Гіпроприлад". У вересні 1986 року Анатолій Миколайович переходить на викладацьку роботу. Брав безпосередню участь у підготовці фахівців за спеціальністю "Правознавство": у Київському технікумі готельного господарства, Університеті туризму, економіки і права, Національному лінгвістичному та аграрному університетах.

У квітні 2008 року на Х щорічній конференції членів Київського міського громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону був обраний керівником штабу формування.
У листопаді 2008 року А.М. Долгополов захистив дисертацію на тему "Організаційно-правові питання діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону в Україні" і здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук, а у січні 2009 був нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.
Анатолій Миколайович Долгополов вважає, що успіх демократичних перетворень в Україні і перебудова всіх сфер суспільного життя, створення повноцінного демократичного суспільства і правової держави багато в чому залежить від активної участі громадян у цьому процесі. Правоохоронна і правозахисна діяльність громадян є важливою складовою діяльності органів, організацій, установ із забезпечення правопорядку в цілому. Це - важіль, що здатний рішуче вплинути на забезпечення громадського порядку, цілісність та недоторканість державного кордону, зниження рівня правопорушень в цілому і злочинності зокрема.
А.М. Долгополов переконаний, що будь-які заходи, спрямовані на боротьбу із правопорушеннями та злочинністю, не приведуть до кардинального поліпшення ситуації до тих пір, поки зусилля міліції та інших правоохоронних структур не отримають широкої підтримки з боку населення. Анатолій Миколайович шкодує, що в Україні цей процес поки що не набув системного характеру.
Важливим напрямом участі громадян в охороні громадського і державного порядку є виконання вимог Указу Президента "Про національні програми відродження та розвитку Українського козацтва і залучення членів козацьких об'єднань до право-охоронної та правозахисної діяльності". Київське міське формування уклало угоди про спільну діяльність із Всеукраїнською громадською організацією "Українське Реєстрове Козацтво", яке очолює гетьман А. Шевченко, та Міжнародною громадською організацією "Козацтво Запорізьке" (гетьман Д. Сагайдак), відповідно до яких у складі міського формування створено спеціалізовані загони козацьких формувань.
А.М. Долгополов удостоєний державних нагород, відзнак МВС, інших відомств та подяк голови Київської міської державної адміністрації.