СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГладун Зiновiй СтепановичГладун
Зiновiй Степанович


Завідувач кафедри конституційного,адміністративного і міжнародного права Тернопільського Національного Університету

Народився в 1950 р. у м. Львові. Закінчив юридичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка в 1973 р., аспірантуру на кафедрі адміністративного і фінансового права Московського державного університету ім. М.В. Ломо-носова. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему "Адміністративно-правові питання державного сані-тарного нагляду". З 1997 р. працює у Тернопільському національному економічному університеті на викладацьких та адміністративних посадах. У 1998- 2003 рр. Зіновій Степанович - директор Юридичного інституту Тернопільської академії народного господарства (сьогодні - Тернопільський національ-ний економічний університет). З 1998 р. - завідувач кафедри конституційного, адміністративного і міжнародного права.
У 80-х - на початку 90-х рр. наукова діяльність доцента З.С. Гладуна була пов'язана з дослідженням правових питань організації охорони здоров'я населення, медичної діяльності і здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду. У цих працях вперше у вітчизняній адміністративно-правовій науці було досліджено правові аспекти надання медичної допомоги населенню, діяльності закладів охорони здоров'я в Україні.

Наприкінці 80-х років З.С. Гладун разом з іншими науковцями зі Львова, Києва, Москви та Мінська започаткував розробку вчення про комплексне правове регулювання відносин у сфері охорони здоров'я населення, чим поклав початок створенню нового наукового напрямку і відомої в Україні наукової школи. Зіновій Степанович автор понад 330 наукових, навчально-методичних та публіцистичних праць, серед яких 4 монографії, 12 навчальних посібників для студентів і магістрантів вищих навчальних закладів України тощо. З його участю написано близько тридцяти Законів України, вісім Державних програм. Підсумком цієї наукової діяльності стало видання монографії "Адміністративно-правове регулювання охорони здоров'я населення в Україні". Ряд наукових праць опубліковано ним у Росії, Польщі, Швейцарії.
З.С. Гладун веде велику громадсько-політичну та громадсько-державницьку діяльність. Його обрано головою Ради Тернопільської обласної організації Союзу юристів України. Він - член Ради з юридичної науки і освіти України, суддя Третейського суду при Союзі юристів України.
Нагороджений рядом українських державних, громадських та міжнародних нагород. Лауреат премії імені академіка Станіслава Дністрянського (2003 р.).
У 1991 році заснував у Львові громадську правозахисну організацію - Центр прав людини (тепер - Львівський центр юридичного захисту) і дотепер є його президентом. Адвокат з 1996 р. Улюблена категорія справ - захист честі, гідності і ділової репутації, а також відшкодування матеріальної і моральної шкоди.
Адвокат Зіновій Гладун пишається своїми численними учнями, серед яких є народні депутати України і депутати місцевих органів, високопосадовці різних органів державної влади і місцевого само-врядування, судді, прокурори, нотаріуси, юрис-консультанти і адвокати.