СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБілокінь Руслан МихайловичБілокінь
Руслан Михайлович


Лубенський мІжрайонний прокурор ПолтавськоЇ областІ, радник юстицІЇ

Руслан Білокінь народився 22 лютого 1974 року у с. Руденківка Новосанжарського району Полтавської області. Спершу обрав фах педагога і в 1990-1995 роках навчався у Полтавському педагогічному інституті на історичному факультеті, який закінчив з відзнакою, отримавши диплом вчителя історії та географії. Однак під час навчання зацікавився правознавством, а тому одразу вирішує здобувати другу вищу освіту за цим фахом і вступає до Національної академії внутрішніх справ на управлінський факультет (спеціальність "Юрист"). За успіхи у навчанні Руслана Білоконя було нагороджено грамотою міністра внутрішніх справ.
З 2003 року Руслан Михайлович працює на посаді Лубенського міжрайонного прокурора Полтавської області.

Виконання професійних обов'язків, а серед них: здійснення прокурорського нагляду за дотри-манням та правильним застосуванням законів органами виконавчої влади, місцевими Радами, політичними партіями та громадськими організа-ціями; участь у розслідуванні злочинів, координація діяльності правоохоронних органів. Важливим напрямком своєї діяльності Руслан Білокінь вважає підтримку державного обвинувачення в суді. На його думку, це ефективний засіб забезпечення прав і свобод громадян та інтересів держави.
Щоб якомога професійніше виконувати поставлені перед ним завдання, постійно вдосконалювати професійну майстерність, підвищувати загальну культуру, творчо опанувати необхідний на службі вітчизняний та зарубіжний досвід, Руслан Білокінь вирішив поглибити свої знання в Одеській національній юридичній академії. Тут він навчався у магістратурі державної служби, яку закінчив 2006 року з відзнакою. Однак специфіка щоденної роботи змусила його закінчити 2008 року ще й магістратуру Полтавського кооперативного університету за спеціальністю "Фінанси та аудит".
Успішна діяльність прокурора Руслана Білоконя зумовлена насамперед глибокою переконаністю у справедливості та великій соціальній значимості справи, якій він себе присвятив, націленістю на досягнення поставленої мети, що підкріплена активною та послідовною діяльністю. Колеги поважають його вміння застосувати принцип правової рівності громадян перед законом, а також пошану до прав та свобод людини, оперативність і гнучкість мислення, здатність приймати рішення в найнепередбачуваніших обставинах. Наполегливість Руслана Білоконя демонструє його життєве кредо: "Крізь терни - до зірок".
Юриспруденція відіграла певну роль і в родинному щасті Руслана Білоконя, адже його дружина також юрист, закінчила Національну юридичну академію ім. Я. Мудрого, працює на посаді начальника юридичного відділу комерційної структури.