Вітаю Вас з виходом у світ нового видання «Будівельно-архітектурний комплекс України».
Після відновлення державності Україна рік за роком дедалі динамічніше розвивається.
Наша держава відкривається світу, відновлює своє місце в культурному, політичному, духовному, інформаційному, а також і в
економічному житті Європи. Ключовою галуззю економіки будь-якої держави завжди була будівельна. Від її розвитку залежать
машинобудівна галузь, металургія і металообробка, нафтохімія, виробництво скла, деревообробна і фарфоро-фаянсова промисловість,
транспорт, енергетика тощо. В теперішній час Україна переживає непростий і напружений період змін в усіх сферах життєдіяльності, в тому
числі і в будівельній. Ці зміни диктують потребу в розширенні міжнародного співробітництва, залученні іноземних інвестицій, активізації
розвитку підприємництва. Тому презентація українськими будівельними компаніями своїх можливостей і переваг дасть змогу розвиватися
не тільки підприємствам, а й кожному регіону і Україні в цілому.
Приємно відзначити, що в Україні створилася та зміцніла така величезна кількість будівельних компаній, які сьогодні розбудовують
українські міста і села. Переконаний, що саме спільна і наполеглива їхня праця дасть змогу та натхнення побудувати процвітаючу
Українську державу. І хай щастить кожному на цій тернистій ниві, яка засівається добробутом для кожного українця!

Міністр регіонального розвитку
та будівництва України

  В. С. Куйбіда

 

зміст