image Тешнер
Микола Ярославович
Директор державного підприємства «Тернопільський
науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації»
Народився 12 січня 1965 року в с. Постолівка Гусятинського р-ну Тернопільської обл. Закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Менеджмент організацій» (2001) та Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління» (2006). У 1990-х роках набув вагомого досвіду керівної роботи: був комерційним, а від 1996 р. — генеральним директором ТзОВ «Вікінг», з 1999 року — директором ТзОВ «Семгал». 2003 року Микола Тешнер призначений директором Тернопільського державного центру стандартизації, метрології та сертифікації, що є територіальним органом центрального органу виконавчої влади у сфері технічного регулювання та споживчої політики — Держспоживстандарту України. Під керівництвом Миколи Ярославовича державне підприємство забезпечує впровадження в області єдиної технічної політики щодо функціонування державних систем стандартизації, єдності вимірювань, сертифікації, спрямованих на захист інтересів споживачів і суспільства в цілому в питаннях безпеки продукції для здоров’я, охорони природного середовища, підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг, застосування ресурсозберігаючих технологій. Одним із основних завдань діяльності науково-виробничого центру є державний контроль за якістю і безпекою продукції. Поруч з цим служба державного нагляду надає допомогу суб’єктам господарювання щодо поставляння продукції на виробниц-тво, підвищення її якісних показників, розробки технологіч-ної документації та технічних умов, впровадження норматив-них документів, розробки рецептур та технологічних інструкцій. У структурі підприємства діє сектор інформації, обліку та реєстрації нормативних документів. Його праців-ники інформують виробників про зміни в законодавстві у сфері стандартизації, надають послуги з виготовлення копій нормативних документів, розробки і впровадження систем управління якістю. Микола Ярославович доклав значних зусиль до ство-рення на ввіреному йому державному підприємстві сучасної матеріально-технічної бази. Щорічно розробляється і реалізовується програма оснащення метрологічних підрозділів центру вихідними і робочими еталонами, повірочним та допоміжним обладнанням. 2009 року центр розпочав державну метрологічну атестацію автоматизованих систем контролю та обліку електричної енергії (АСКОЕ), впровадження яких дозволить підприємствам регіону значно знизити споживання електричної енергії. Випробувальна лабораторія підприємства одна з перших в Україні отримала найвищий рівень акредитації в Національному агентстві з акредитації України за міжнародним стандартом ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. Наразі це єдина лабораторія в Тернопільській області з випробування харчової продукції, продовольчої сировини та товарів промислової групи, яка акредитована на цьому рівні. 2009 року лабораторія дооснащена новим обладнанням, що дозволило освоїти 11 нових видів випробувань харчової продукції, 18 видів випробувань технологічного обладнання та 5 видів випробувань товарів промислової групи. Нині завершуються роботи з організації лабораторії випробовувань будівельних матеріалів і лабораторії молекулярно-генетичних випробувань харчових продуктів і продовольчої сировини. Сьогодні центр сертифікує, згідно з галуззю акредитації, харчову продукцію і продовольчу сировину, електропобутове, технологічне обладнання, будівельні матеріали та конструкції, обладнання металообробне та деревообробне, нафтопродукти, товари легкої промисловості, іграшки, велосипеди, коляски дитячі, побутову апаратуру, що працює на твердому, рідкому та газоподібному паливі, послуги автосервісу, громадського харчування, готельні та туристичні тощо. Щоб забезпечити в регіоні якість та безпеку продукції і послуг, Микола Ярославович тісно співпрацює з органами влади і громадськістю, зокрема, є постійним членом Тернопільської міської та обласної координаційних рад з питань захисту прав споживачів. Крім того, багато уваги приділяє інформуванню громадськості: постійною формою спілкування із споживачами стали «гарячі» телефонні лінії, «круглі столи», семінари, лекції та практичні заняття, а в місцевих ЗМІ створені постійні рубрики: «Стандарти і якість» та «До високої якості — разом», на ТВ-4 — «Захищена якість». За значні здобутки у професійній діяльності, багаторічну сумлінну працю та активну участь у реалізації державної політики у сфері технічного регулювання та захисту прав споживачів Микола Тешнер неодноразово заохочувався керівництвом Держспоживстандарту України, Тернопільської обласної ради та обласної державної адміністрації. За покращення умов праці для співробітників, зміцнення фінансового стану підприємства в 2010 році нагороджений Почесною грамотою Центральної Ради профспілки «Машприлад» України. Також він нагороджений відомчими відзнаками Держспоживстандарту України — нагрудними знаками: «За заслуги» (2004) та «Почесний працівник» (2005). 2010 року за вагомий особистий внесок у забезпечення економічного розвитку Тернопільської області, сумлінну працю та високий професіоналізм Микола Ярославович нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. Крім того, його удостоєно високих церковних нагород: ордена св. Архистратига Михаїла ІІІ ступеня (2004), ордена Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня (2007), ордена Святого Миколая Чудотворця (2009). Оскільки улюблений вислів Миколи Ярославовича — «Дбаючи про щастя інших, ми знаходимо своє власне» (Платон), він щиросердно допомагає малозабезпеченим сім’ям, інвалідам, дітям та багатодітним матерям, співпрацюючи з обласною спілкою багатодітних матерів та Тернопільською міською організацією Товариства Червоного Хреста України. Підтримку й наснагу Миколі Тешнеру дарує родина — дружина Анна, донька Ольга та син Євгеній.