image Костюченко
Анжела Сергіївна
Заступник директора, начальник відділу лікувально-профілактичної
допомоги жінкам та дітям департаменту охорони здоров’я
Дніпропетровської міської ради
Народилася Анжела Сергіївна 2 лютого 1972 року в м.Дніпропетровськ. Перший фаховий досвід отримала в міській клінічній лікарні №6, де 1987 року почала працювати санітаркою. 1990 року вступила до Дніпропетровської державної медичної академії на педіатричний факультет, а закінчивши його 1996 року, стала лікарем міської дитячої лікарні №2. Її високий професіоналізм, щира турбота про маленьких пацієнтів швидко здобули належну оцінку колег і керівництва і 2000 року вона очолила відділення для немовлят міської дитячої клінічної лікарні №6. Усвідомлюючи, що народження здорових нащадків, створення умов для їх безпечного розвитку, якість та тривалість життя жіночого населення є найважливішим чинником забезпечення позитивного демографічного та соціального рівня держави, Анжела Костюченко прагнула вплинути на державну політику в галузі охорони здоров’я і тому вступила до Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Цей вуз вона закінчила 2006 року, здобувши кваліфікацію магістра. 2002 року мешканці Індустріального району обрали Анжелу Сергіївну представляти їхні інтереси у районній раді. А від 2004 року вона працює заступником директора, начальником відділу лікувально-профілактичної допомоги жінкам та дітям департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської міської ради. На цій посаді вона активно вживає заходів, спрямованих на збереження та поліпшення репродуктивного здоров’я населення міста, зокрема таких, які сприятимуть поліпшенню демографічної ситуації, зменшенню захворюваності, зниженню показників материнської та малюкової смертності, про що свідчать підготовлені та впроваджені програми: «Репродуктивне здоров’я населення м. Дніпропетровська», «Надання медичної допомоги новонародженим м.Дніпропетровська», «Діти Дніпропетровська», «Здоров’я дітей та матерів м.Дніпропетровська» та ін. Оскільки служба охорони материнства та дитинства за останні роки переживає суттєву реорганізацію щодо забезпечення права народжувати дитину в комфортних умовах із застосуванням сучасних підходів щодо догляду за породілею та немовлям, Анжела Сергіївна бере активну участь у підготовці лікувальних закладів до акредитації, ліцензуванню МОЗ України та атестації акушерських і педіатричних стаціонарів на звання «Лікарня, доброзичлива до дитини». Також вона активно впроваджує в акушерські стаціонари міста сучасні перинатальні технології. Це означає, що всі пологові будинки відповідають вимогам сучасних стандартів. Тобто застосовуються сучасні методики ведення пологів, зберігається «тепловий ланцюжок» між матір’ю та дитиною, підтримується пріоритет грудного вигодовування, всі пологові зали міста — індивідуальні. Здоров’я дітей та підлітків завжди було і буде предметом особливої турботи суспільства, оскільки від фізичного та психічного розвитку підростаючого покоління залежить майбутній трудовий репродуктивний та інтелектуальний потенціал країни. Тож особливу увагу Анжела Сергіївна приділяє санітарно-просвітницькій роботі зі школярами та студентською молоддю. Зокрема, вона стала співавтором збірника диктантів валеологічного змісту для учнів 5—11 класів шкіл міста, виданий у 2009 році. Збірник містить тексти, що заохочуватимуть учнів берегти своє здоров’я, раціонально харчуватися, бути фізично активними у житті, уникати шкідливих звичок. Анжела Сергіївна веде активну наукову діяльність: публікує фахові статті у медичних виданнях, «Віснику Дніпропетровської міської ради». Бере активну участь у конгресах, конференціях, з’їздах, «круглих столах». Як відкритий до суспільства державний службовець, тісно співпрацює із засобами масової інформації. Плідна діяльність Анжели Сергіївни була відзначена Подякою міського голови та Грамотою Міністерства охорони здоров’я України. «Найголовніше бути потрібним, а краще — необхідним!» Саме ці слова Горація визначили долю і покликання Анжели Костюченко. Для неї бути лікарем — це не буденна робота, а внутрішня потреба, що спонукає її до нових звершень.