image Жерноклєєв
Микола Миколайович
Голова близнюківської обласної державної адміністрації
Депутат ХаркІвськоЇ обласноЇ ради
генерал-осаул козацтва, радник верховного отамана

Кандидат економічних наук, доктор філософії
Народився 9 травня 1958 року в смт. Чернянка Бєлгородської області (РФ). Освіту здобув у Харківському зооветеринарному інституті, який закінчив 1984 року за спеціальністю «зооінженер». Працював за фахом спершу головним зоотехніком колгоспу ім. Богдана Хмельницького Близнюківського району Харківської області, згодом очолив радгосп імені Дев’ятої п’ятирічки цього ж району, а упродовж 1995—1999 років був директором Близнюківського КСП з птахівництва та інкубації. Багаторічний досвід професійної роботи допоміг Миколі Миколайовичу ефективно забезпечувати потреби сільського господарства району на посаді першого заступника голови Близнюківської районної державної адміністрації, начальника управління агропромислового комплексу. На цій посаді він досяг значних успіхів і 2001 року очолив Близнюківську районну державну адміністрацію, а у 2003 році йому було присвоєно шостий ранг державного службовця. Розпочавши шлях державного посадовця, Микола Жерноклєєв гостро відчув потребу помножити професійні знання навичками управлінця. Тому 2003 року він закінчив Харківський регіональний інститут державного управління Української Академії державного управління при Президентові України, здобувши кваліфікацію магістра державного управління. Навчання в Академії не лише збагатило Миколу Миколайовича теоретичними надбаннями, узагальненим вітчизняним та зарубіжним досвідом, але й спонукало до наукового пошуку. 2007 року він захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.07.02 — економіка сільського господарства і АПК на тему «Організаційно-економічні основи комплексного розвитку районного АПК (на прикладі Харківської області)». У цьому дослідженні Микола Миколайович, осмисливши власний еміпричний досвід, запропонував дієві та самобутні заходи розвитку сільського господарства, що нині завойовують визнання. Поруч з професійною та науковою діяльністю Микола Жерноклєєв ще від 1989 року веде активну громадську роботу. Упродовж 1989—1990, 1990—1994 років був депутатом Радгоспівської сільської ради, згодом — депутатом Близнюківської районної ради 4-х скликань, нині є депутатом Харківської обласної ради. Має 86 наукових публікацій, в тому числі і монографії, підручники, довідники. Належить до асоціації козацьких організацій Слобожанщини, яка проводить багаторічну діяльність з об’єднання козацтва Слобожанщини. Має звання козацького генерала-осаула. Радник верховного отамана. З 12 лютого 2008 року — доцент кафедри організації викобництва бізнесу і менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, а з 25 жовтня 2010 року асистент кафедри організації бізнесу і менеджменту того ж університету. Від 24 жовтня 2005 року до теперішнього часу веде громадську діяльність МГО (Міжнародна громадська організація), Міжнародний конгрес прав та свобод людини «СВІТ» на посаді керівника відділу по роботі з громадськими організаціями. З квітня 2010 року — голова Близнюківської обласної державної адміністрації.