Бабич Ю.Б. Васильєва
Олександра Іллівна
Професор кафедри регіонального управління,
місцевого самоврядування та управління містом
Національної академії державного управління
при Президентові України
Натхнення народжується у праці — справедливість цього твердження Олександра Іллівна доводить своєю роботою вже 34 роки, 22 з яких вона присвятила освітянській ниві. Трудову діяльність почала 1974 року лаборантом відділу історії культури Казахстану Академії наук Казахської РСР. Захопившись історією, вступила на вечірнє відділення історичного факультету Казахського державного університету імені С.М. Кірова, де навчалась за спеціальністю «історія». У 1978—1982 рр. працювала на посадах наукового, старшого наукового співробітника наукового відділу Донецького обласного краєзнавчого музею. 1982 року закінчила історичний факультет Донецького державного університету і разом з родиною переїхала на будівництво Запорізької атомної станції, де від 1981 року працював чоловік — Васильєв Віктор Степанович, що 21 рік життя віддав цьому підприємству. Олександра Іллівна працювала в середній школі. За 16 років, які Олександра Васильєва працювала у школі, вона виявила значні організаторські та управлінські здібності і закономірно обіймала посади заступника директора та директора школи. Крім того, за підсумками чергової атестації 1993 року було підтверджено її кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вчитель-методист». Була нагороджена Знаком «Відмінник освіти України». У 1994 р. була обрана депутатом міської ради, головою депутатської комісії з економічного розвитку та бюджету м. Енергодара. Енергодар — сучасне місто на півдні України. Своєю популярністю в Україні та за її межами воно зобов’язане унікальному енергетичному комплексу, що включає в себе надпотужні Запорізьку АЄС та Запорізьку ТЄС, сумарна потужність яких сягає 9,6 млн. кВт, а виробіток електроенергії складає понад 25 відсотків електроенергії України. Ці дві станції найпотужніші в Європі. 1998 року Олександра Іллівна була обрана міським головою м. Енергодар, отримавши п’ятий ранг державного службовця. Прагнучи глибше опанувати цією новою для себе сферою професійної діяльності, 2001 року закінчила магістратуру за спеціальністю «державне управління» Національної академії державного управління при Президентові України і того ж року була прийнята на посаду заступника директора Запорізького представництва ЗАТ «Страхова компанія «Кредо-Класик». Від 2002 року Олександра Іллівна працює у вищій школі, не лише передаючи своїм студентам ґрунтовні знання, але й подаючи їм гідний приклад високого професіоналізму. Такі риси її характеру, як ініціативність, доброзичливість, прагнення до співробітництва, інноваційність мислення, допомогли їй здобути прихильність колег та повагу студентів. Упродовж 2002—2006 років працювала старшим викладачем кафедри державного управління та місцевого самоврядування, завідуючою відділу практики, доцентом кафедри управління муніципальним розвитком Академії муніципального управління. 2004 року в Національній академії державного управління при Президентові України захистила кандидатську дисертацію за темою «Управління соціально-економічним розвитком монофункціональних міст України», кандидат наук з державного управління, а 2006 року їй присвоєно вчене звання доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування. 23 квітня 2010 року захистила докторську дисертацію на тему: «Трансформація регіонального управління в умовах реформування владних відносин в Україні», нині професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії. У 2006—2007 роках працювала заступником директора Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України. З грудня 2007 року Олександра Васильєва — докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України. Васильєва Олександра Іллівна є фахівцем з питань організації навчального процесу середньої та вищої школи, професійної підготовки управлінських кадрів. Результати її науково-педагогічної та наукової роботи в Академії муніципального управління та Національній академії державного управління при Президентові України як відповідального виконавця науково-дослідних робіт із зазначеної проблематики, знайшли втілення у 65 наукових і науково-методичних виданнях і були реалізовані при підготовці навчальних модулів «Організація місцевого самоврядування», «Муніципальне управління», «Фінансування системи органів місцевого самоврядування», «Місцеві фінанси», «Інституційне забезпечення регіонального управління», «Кадрова політика в органах місцевого самоврядування» та інших. Олександра Іллівна Васильєва здійснює значну науково-педагогічну діяльність у галузі державного управління, зокрема з підготовки керівних кадрів вищої управлінської ланки, виконуючи обов’язки вченого секретаря експертної ради ВАК України з державного управління, також будучи членом спеціалізованої вченої ради К 26.129.01 із захисту кандидатських дисертацій у галузі науки «Державне управління» Академії муніципального управління. Плідна науково-педагогічна, педагогічна і наукова діяльність О.І.Васильєвої відзначена грамотами, Знаком «Відмінник освіти України», орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, Почесною грамотою Київського міського голови «За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти і науки, високий професіоналізм», Грамотою Головного управління Державної служби України. Безперечно, її робота — вагомий внесок у розвиток і становлення вітчизняної системи підготовки управлінських кадрів.