Бабич Ю.Б. Баліцкий
Роман Михайлович
Голова Жидачівської районної ради
Роман Баліцкий народився 2 вересня 1963 року у селі Мазурівка Жидачівського району Львівської області. Першу вищу освіту здобув у Львівському сільськогосподарському інституті, який закінчив у 1985 році за спеціальністю «механізація сільського господарства», отримавши кваліфікацію «інженер-механік». Згодом у 1991 р. закінчив Український інститут ринкових відносин і підприємництва, здобувши кваліфікацію «менеджер підприємств, економіст». Того ж року закінчив Київський інститут політології і соціального управління, за спеціальністю «теорія соціально-політичних відносин», здобувши кваліфікацію «політолог, викладач соціально-політичних дисциплін у вищих і середніх учбових закладах». 2003 року закінчив Львівський регіональний інститут державного управління Української академії державного управління при Президентові України, здобувши ступінь державного управління. Розпочавши трудовий шлях ще 1980 року, Роман Баліцкий накопичив значний життєвий та професійний досвід. Тому призначення його 1998 року заступником голови Жидачівської районної державної адміністрації є закономірним. На цій посаді він проявився як високваліфікований працівник, здібний організатор та талановитий управлінець. Ці якості оцінили мешканці Жидачівського району, обравши його 2002 року депутатом районної ради, а колеги по мандату обрали Романа Михайловича головою районної ради, 2006 року Роман Баліцкий переобраний на цю посаду, а з 2005 і дотепер є членом Асоціації місцевих та регіональних влад. За час роботи на цій посаді він виробив своє бачення проблем, за яким акцентуються не самі проблеми, а підходи до їх вирішення. Адже перелік проблем не має кінця, а підходи до їх виокремлення у кожній громаді свої, їх слід поважати, бо, як відомо, «громада — великий чоловік». При формуванні депутатських комісій завдання ставилися не за галузевими, а функціональними ознаками. І цей підхід цілком виправданий і підтверджений практикою. Р.Баліцкий має значний досвід управлінської діяльності. В управлінні вміло поєднує адміністративний і людський фактор. Досконало володіє ситуацією у всіх сферах життєдіяльності району. Завдяки його керівництву у районі для визначення основних цілей і пріоритетів соціально-економічного розвитку територіальних громад району, засобів щодо їх досягнення запроваджено новий підхід до формування і затвердження районного бюджету. Розгляд та затвердження районного бюджету здійснюється поетапно із залученням громадських організацій, політичних партій, місцевих бюджетів нижчого рівня, проект бюджету аналізується на всіх профільних комісіях. Налагоджена тісна співпраця із депутатами обласної ради та народними депутатами у сприянні вирішення наболілих питань територіальних громад району. Досвід такої успішної взаємодії дає можливість районній раді виконувати функцію координуючого та дорадчого органу, що покликаний вирішувати спільні проблеми та забезпечувати партнерські відносини між радами різних рівнів. Не менш важливим кроком у розвитку місцевого самоврядування району під головуванням Романа Михайловича є залучення громадських організацій до підготовки та прийняття рішень з питань економічного та соціального розвитку території. З цією метою при районній раді створено «Громадську раду», члени якої мають право дорадчого голосу на засіданнях постійних депутатських комісій, президії та сесії районної ради. Пріоритетними напрямами роботи Р. Баліцкого як керівника району є ефективне управління майном комунальної власності територіальних громад району, раціональне використання природних ресурсів, розвиток депресивних територій та залучень інвестицій у різні галузі економіки. У своїй діяльності керується мудрим принципом: «Словами ще ніхто нікого і ні в чому не переконав». Розвиткові місцевого самоврядування підпорядкована й громадська діяльність Романа Баліцкого: він член обласної асоціації місцевих рад «Ради Львівщини», староста голів районних рад Львівщини та член Української асоціації місцевих та регіональних влад. Вагомий внесок Романа Баліцкого у розвиток місцевого самоврядування відзначений Почесною грамотою Верховної Ради України.