КЛЯТВА
випускника Національної академії державного управління при Президентові України
(клятва професійної доброчесності)


Я, випускник Національної академії державного управління
при Президентові України,
отримуючи диплом магістра державного
управління, усвідомлюючи велику відповідальність
перед Україною та українським народом,
урочисто клянусь:
- віддано, чесно і професійно служити Україні й народу;
клянусь

- бути гідним високого звання випускника
Національної академії державного управління
при Президентові України,
сумлінно й компетентно виконувати професійні обов’язки,
своїми діями і вчинками підносити
авторитет державного управління,
спрямовувати державотворення на розбудову
демократичної, правової, соціальної Української держави;
клянусь

- утверджувати демократичні засади державного управління,
його відкритість, прозорість і підзвітність перед народом,
сприяти формуванню високої адміністративної культури,
становленню громадянського суспільства;
клянусь

- додержуватися Конституції, законів України,
поважати конституційні права й свободи людини та громадянина,
пам’ятати, що людина є найвищою цінністю українського суспільства:
клянусь, клянусь, клянусь.