ПРИСЯГА
слухача Національної академії державного управління при Президентові України


«Я, слухач Національної академії
державного управління при Президентові України,
усвідомлюючи велику відповідальність перед Україною
та її народом, урочисто
присягаю:

- бути гідним високого звання слухача
Національної академії державного управління при
Президентові України, своїми діями і вчинками
стверджувати високу місію та авторитет
академії в Україні та за її межами;
присягаю

- сумлінно виконувати обов’язки слухача,
наполегливо оволодівати фаховою підготовкою,
необхідною для зміцнення української державності,
становлення громадянського суспільства в Україні;
присягаю

- постійно підвищувати свою професійну
компетентність, працювати над розв’язанням
актуальних проблем державного управління
і місцевого самоврядування;
присягаю

- бути ініціативним та відповідальним,
удосконалювати свою загальну й адміністративну культуру,
поважати права та свободи людини і громадянина;
присягаю

- вірно служити Українському народові,
додержуватися Конституції та законів України»:
присягаю, присягаю, присягаю.