Шановні читачі!

Україна сьогодні потребує висококваліфікованих управлінців, які будуть прикладом професіоналізму, порядності та патріотизму. Адже розбудова демократичної європейської держави, якою прагне стати Україна, неможлива без впровадження найсучасніших методів управління, без стратегічного бачення розвитку країни і нестандартних підходів до вирішення проблемних питань в усіх сферах.
Відповісти на виклики, поставлені перед Україною, неможливо без формування в системі державної служби нової філософії державотворення, де в центрі державної політики має стояти людина з її реальними потребами та інтересами, у тому числі прагненнями до стандартів європейського рівня життя.
Державна служба — це безперервний механізм, який забезпечує належну реалізацію завдань держави, вираженої у відповідних рішеннях органів влади, впливаючи на діяльність всіх соціальних груп країни за допомогою правових та організаційних механізмів.
Цілком очевидно, що без відповідної підготовки кадрів для органів державної влади та місцевого самоврядування досягнення поставлених цілей неможливо. Роль Національної академії державного управління у цьому процесі надзвичайно важлива.
Діяльність Національної академії державного управління при Президентові України є прикладом реалізації державної політики у сфері становлення нової генерації сучасних управлінців, менеджерів з прогресивним мисленням та стратегічним баченням, спрямованим на піднесення авторитету України у світі та наближення її до європейського адміністративного простору.
Саме від випускників Національної академії державного управління при Президентові України залежить професійна спроможність системи державного управління, відданість виконанню функцій держави, створення позитивного іміджу державної служби та місцевого самоврядування, забезпечення єдиних стандартів якості життя громадян.


 

Начальник
Головного управління
державної служби

Тимофій Мотренко