Медвідь
Федір Михайлович

ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ПОЛІТОЛОГІЇ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Кандидат філософських наук, доцент, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності


Федір Михайлович Медвідь народився 3 січня 1957 р. у м. Зборові на Тернопільщині у хліборобській родині. 1979 року закінчив з відзнакою історичний факультет Львівського університету ім. І. Франка, де сформувався як фахівець під впливом професорів зі світовою славою: І. Вейцківського, Я. Кіся, О. Бейліса, Ю. Гроссмана, Р. Бродського, А. Лозинського.
Після військової служби у 1985 році достроково закінчив під керівництвом проф. О. Веремєєвої аспі-рантуру при ЛДУ і здобув ступінь кандидата філософ-ських наук. Від 1986 р.- на викладацькій роботі. У 1995 р. на запрошення ректора Львівського інституту фізичної культури М.Герцика очолює кафедру суспільних наук цього вузу. З 1996 р. - фундатор і завідувач кафедри державної політики і права Львівської філії Україн- ської академії державного управління при Президентові України. У 1994-1996 рр. - слухач Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації ДУ "Львівська політехніка" на факультеті менеджменту і підприємництва зі спеціальності "економіст-менеджер".
Паралельно з інтенсивною науково-педагогічною діяльністю вчений активно долучається до громадсько-політичного життя регіону. Його діяльність тісно пов'язана з Українським блоком національно-патріотичних сил Львівщини та Українським вільним центром дослідження проблем суверенітету, націо-нальних інтересів і безпеки України. Ф. Медвідь був одним із ініціаторів створення Конгресу української інтелігенції Львівщини (1996), член президії і спів-голова секретаріату Крайової ради цієї організації, член Центральної Координаційної Ради Всеукраїн-ського об'єднання "Порозуміння".
Ф. Медвідь розглядає політику в контексті формування у громадян політичної культури і національної самосвідомості. Внесок його у становлення політичної науки в Україні є вагомим, адже він став ініціатором та співавтором перших посібників галузі: "Основи політології" (1994), "Політологія (Збірник навчальних програм)" (1997), "Політологія" (1999). В цілому у доробку вченого майже 400 наукових праць, серед них найвідомішими є "Політологічний словник" (2005), "Ораторське мистецтво правників" (2005), "Нотаріальний процес України" (2006).
2001 року закінчив з відзнакою юридичний факультет Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України за спеціальністю "правознавство", переїжджає до Ірпеня, де обіймає посаду старшого наукового співробітника, обирається вченим секретарем вченої ради факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції. Член робочої групи Академії з державно-правового експерименту розвитку місцевого самоврядування, з розвитку та модернізації Державної податкової служби України, Комплексної програми перспективного розвитку Академії ДПС України на 2003-2011 рр. З 2001-го - член Спілки юристів України, а з 2003-го обіймає посаду доцента кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету вузу. У 2004 р. відзначений грамотою Національного університету ДПС України за значний внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців-юристів та з нагоди професійного свята.
У 2005 р. його обрано академіком Міжнародної академії безпеки життєдіяльності. 2007-го - призначено заступником завідувача кафедри господарсько-правових дисциплін з наукової та фахової роботи, обрано членом вченої ради юридичного факультету Національного університету ДПС України. З вересня 2009 р.- професор кафедри політології МАУП. Як постійний експерт із внутрішньої і зовнішньої політики, національної безпеки України Регіонального представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі, Британської Ради в Україні, Міжнародного інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО України, Національного інституту стратегічних досліджень, Ф. Медвідь - постійний учасник Міжнародних і Всеукраїнських конференцій, симпозіумів, круглих столів не тільки в Україні, але і Росії, Білорусі, Польщі, Угорщині, Литві, Молдові.
У 2008 р. за активну роботу в Союзі юристів України і вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності і правопорядку Федір Медвідь нагороджений Почесною грамотою Союзу юристів України.
Життєве кредо: "Правда існує, за неї потрібно боротися".