Медвідь
Алла Миколаївна

аступник завІдуваЧа кафедри украЇнськоЇ словесностІ та культури факультету фІнансІв
та банкІвськоЇ справи нацІонального унІверситету ДПС УкраЇни, доцент


Алла Медвідь (Герасименко) народилася 25 серпня 1955 р. в родині службовців. 1973 року вступила на бібліотечне відділення Житомирського культ-освітнього училища. Упродовж 1976-1978 років працювала бібліотекарем Піщаницької сш Овруцького району, у 1978-1982 роках завідувала бібліотекою військової частини (м. Овруч).
1983 р. Алла Медвідь закінчила філологічний факультет Житомирського педагогічного інституту ім. Івана Франка і, переїхавши з сім'єю у м. Львів, викладала російську мову і літературу в ТУ № 27. Упродовж 1989-1992 років - вчитель української і російської мови та літератури сш № 95, 97 м. Львова. У цей час з'являються друком її наукові праці, присвячені українській словесності та культурології. У 1993 р. вона завершує навчання у Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перекваліфікації кадрів при Львівському державному університеті ім. Івана Франка.
Відтоді працювала асистентом кафедри українознавства Української академії друкарства, викладачем української мови за професійним спрямуванням Львівського медичного училища Львівської залізниці, Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея Крупинського. Саме в цей час визріла тема дисертаційного дослідження, пов'язана з аналізом політико-правових ідей у вітчизняній риторичній спадщині Київської Русі і побачив світ один з перших навчальний посібник "Практикум з ділової української мови".
З вересня 2002 р. Алла Миколаївна - старший викладач кафедри сучасних мовних комунікацій і культури Національної академії ДПС України, з 2007 р. - заступник завідувача кафедри української словесності і культури з наукової роботи, з 2008 р. - доцент кафедри Національного університету ДПС України.
Алла Медвідь - автор і співавтор понад 100 наукових праць і навчальних посібників із літературознавства та мовознавства, соціальної філософії і політології, культурології і етнології, педагогіки і права, риторики. Серед її інтересів - проблеми українського національного відродження та релігійності українського народу, трансформації освіти, зокрема професійної, гуманізації та гуманітаризації навчально-виховного процесу у вузі, культури фахового мовлення юристів та економістів, історії та теорії становлення вітчизняної риторичної спадщини. Особливою темою у її дослідженнях є аналіз та популяризація творчості харизматичних особистостей, зокрема О. Маковея, О. Кобилянської, Г. Сковороди, Д. Чижевського, І. Огієнка, А. Шептицького, Й. Сліпого, І. Франка.
Особливо цінними у доробку Алли Миколаївни є навчальні посібники "Ораторське мистецтво правників" (2005) (у співавт.), "Фахове спілкування медиків державною мовою" (2005) (сигн. прим. у співавт.), "Політологічний словник: Навчальний посібник" (2005) (у співавт.), "Культура фахового мовлення працівників податкової служби" (2009) (у співавт.).
Одружена. Чоловік - Медвідь Федір Михайлович, професор кафедри політології МАУП, кандидат філософських наук, доцент, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, автор біля 400 наукових праць і навчальних посібників. Син - Ярослав, старший викладач кафедри комерційного та трудового права МАУП, здобувач і автор понад 50 наукових праць і навчальних посібників. Дочка - Марія, магістр права, автор понад 20 наукових праць, помічник голови адвокатського об'єднання "Денисенко і Партнери".