Кащук
Дмитро Анатолійович

Заступник директора департаменту - наЧальник вІддІлу розвитку експорту
департаменту зовнІшньоекономІЧноЇ полІтики МІнІстерства ЕкономІки УкраЇни


Дмитро Кащук народився 4 травня 1983 року в родині львівської інтелігенції. Виріс у Львові, де упродовж 1990-2000 років навчався у середній школі №82. Вищу освіту здобув у Національному університеті "Львівська політехніка", де навчався в Інституті економіки і менеджменту за напрямом "Економіка та підприємництво". 2005 року закінчив університет за спеціальністю "Міжнародна економіка". Крім того, у 2004 році вступив до Інституту післядипломної освіти Національного університету імені Івана Франка, де здобув фах правознавця.
Вміло поєднуючи здобуті теоретичні знання з практикою, Дмитро Кащук ще в студентські роки став приватним підприємцем. Однак попри успіхи у цій сфері діяльності згодом обрав шлях державного службовця. Упродовж 2005-2006 років працював у Комітеті Верховної Ради з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій: був учасником програми парламентського стажування "Помічник голови Комітету Верховної Ради України". Згодом проходив практику у заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, а з 2006 по 2008 рік був помічником-консультантом народного депутата України (Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, Комітет з питань бюджету). 2008 року Дмитра Кащука призначили заступником директора департаменту розвитку експорту - начальником відділу інструментів та програм підтримки експорту Міністерства економіки України, а 2009 року - заступником директора департаменту - начальником відділу розвитку експорту департаменту зовнішньоекономічної політики Міністерства економіки України. Успішній роботі Дмитра Кащука у сфері зовнішньоекономічної політики сприяє добре володіння іноземними мовами: англійською та німецькою. Отримані у студентські роки знання іноземних мов Дмитро поглибив на курсах у Відні (Австрія). Тому він - зразок фахівця нової доби: висококваліфікованого, інтегрованого у міжнародну спільноту.
Життєве кредо Дмитра Кащука: "Тільки мета може надати силу і дати терпіння пройти усі випробування", тому він наполегливо працює та долає усі труднощі, активно добивається поставлених цілей, водночас не забуваючи відкривати серце і душу тим, хто звертається до нього.