Гульчій
Микола Васильович

Головний лІкар КиЇвського мІського клІнІЧного ендокринологІЧного центру

Головний спеціаліст з ендокринної хірургії Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення м. Києва.
Заслужений лікар України. Член Президії асоціації ендокринологів України,
член Міжнародної асоціації хірургів-ендокринологів. Доктор медичних наук


Микола Васильович Гульчій народився 10 лютого 1956 року в с. Коса-Річка Пермської області в сім'ї репресованих. Згодом сім'я повернулась до рідних Карпат, де минули юнацькі роки Миколи Васильовича. Важкі випробування, що випали на долю родини, на все життя зарядили його чутливістю до людських страждань, тому, закінчивши восьмирічну школу в с. Гузіїв Долинського району, за справу свого життя обрав медицину. Навчався спершу в Івано-Франківському медичному училищі, а потім опанував фах лікаря у Київському медичному інституті ім. акад. О.О. Богомольця, лікувальний факультет якого закінчив 1981 року.
З 1992 року обіймав посаду заступника голови департаменту медицини та соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації, начальника Головного управління охорони здоров'я населення м.Києва, а згодом - заступника міського голови з питань медицини та соціального захисту населення. Вагомим здобутком став створений 1994 року за його ініціативою Київський міський центр хірургії та реабілітації хворих з патологією щитовидної залози. А 1998 року Микола Васильович ініціював створення Київської міської клінічної ендокринологічної лікарні, яка об'єднала в своєму складі Київський міський клінічний ендокринологічний диспансер та Київський міський центр хірургії та реабілітації хворих з патологією щитовидної залози. 2007 року за ініціативою доктора М.В. Гульчія був створений Київський міський клінічний ендокринологічний центр, усі відділення якого - унікальні, мають ендокринну спрямованість з власною науковою базою і новими технологіями в діагностиці та лікуванні.
Нині доктор медичних наук за спеціальностями "хірургія та ендокринологія", хірург вищої категорії, лікар-організатор охорони здоров'я вищої категорії Микола Гульчій відомий не лише в Україні, а й за кордоном. Нещодавно світова асоціація ендокринологів-хірургів внесла його прізвище до десяти найкращих спеціалістів світу в цій галузі. І це визнання закономірне. Адже Микола Васильович вперше у світовій практиці застосував новітній метод боротьби зі злоякісними новоутвореннями під час операції на щитовидній залозі - кріодиструкцію. Цей метод, що застосовується від 2002 року, є найменш травматичним і найбільш перспективним у хірургічній ендокринології. Також Микола Гульчій вперше в Україні здійснив комплексне дослідження стану хворих на рак щитовидної залози у поєднанні з іншою тиреоїдною патологією. Досвід хірургічного лікування хворих на рак щитовидної залози дозволив розробити і впровадити в практику охорони здоров'я методи доопераційної діагностики поширеності раку, зокрема застосування Тс99-МІБІ діагностики йод-резистентних метастазів, а також інтраопераційне УЗД ділянки шиї та лімфатичних колекторів при підозрі на метастази чи рецидив захворювання, метод кріохірургічної асистенції при інвазивних раках щитовидної залози.
За останнє 10-річчя було прооперовано 3021 випадок раку щитовидної залози, з них 1462 хворих в ендокринологічному центрі з найбільш тяжким перебігом хвороби, наявністю метастазування і понад 60% випадків раку в поєднанні з іншою тиреоїдною патологією. Найчастіше рак поєднувався з вузловим тиреотоксичним зобом (49,8% випадків) та аутоімунним тиреоїдитом (47,4%). Показники виживання прооперованих пацієнтів упродовж 1-8 років складають від 98,8% до 99,4%, що свідчить про достатньо високу ефективність лікування.
Свій унікальний досвід Микола Гульчій узагальнив у 67 наукових працях, серед яких - монографія та посібник для студентів. Особливо цінними у його доробку є 11 Державних патентів, які вирішують проблеми ракових пухлин.
Охорона здоров'я людства для Миколи Васильовича - справа родинна. Його дружина Олеся Пет-рівна - доктор медичних наук, професор, проректор Національного медичного університету імені акаде-міка О.О. Богомольця, член постійного комітету Євро-пейського регіонального бюро ВООЗ. Донька Мар'яна - лікар, аспірант Каролінського інституту (Швеція).