Босак
Ольга Зіновіївна

НаЧальник управлІннЯ мІжнародних проектІв НацІональноЇ академІЇ державного управлІннЯ при ПрезидентовІ УкраЇни


"Навіть тоді, коли погляди всіх, хто довкола тебе, спрямовані у протилежну сторону, не бійся бути іншим, повертаючись до сонця!", - таке життєве кредо обрала собі Ольга Босак, впевнено крокуючи обраним життєвим шляхом.
Народилася вона 1 липня 1981 року у місті Добромиль Львівської області. Батько Зіновій Босак - інженер, працював начальником відділу ВАТ "Добромильський деревообробний комбінат". Мати Марія Босак очолює Добромильське відділення Української страхової компанії "Княжа", депутат Добромильської міської ради. У родині, де виховувалися троє дітей, панували християнські цінності добра, миру, відданості.
1998 року Ольга Босак закінчила із золотою медаллю Добромильську середню школу та Львівську Малу Академію Наук, де навчалася заочно, й вступила на філософсько-богословський факультет Українського католицького університету. 2001 року склала вступні іспити до Львівського національного університету імені Івана Франка, де опанувала спеціальність "Менеджер-економіст". 2002 року отримала стипендію на закордонне навчання, а з нею й можливість далі розвиватися й розширювати свій світогляд, навчаючись цілий рік у Австрії.
Під час навчання Ольга Босак здобула волонтерський досвід організації та координації різних студентських програм та проектів. У 19 років заснувала благодійну організацію "Відлуння", яка досі ефективно працює. У 23 роки, за успіхи у реалізації першої всеукраїнської акції "Різдво Разом", яка з року в рік продовжує збирати разом молодих людей з різних регіонів України, отримала від Президента України Віктора Ющенка пропозицію працювати у Секретаріаті Президента України. Перші Президентські Слухання "Виклики, породжені свободою", координацію підготовки і проведення яких здійснювала Ольга Босак, сприяли залученню різних інститутів громадянського суспільства до формування та реалізації державної політики в Україні.
Зараз пані Босак працює начальником управління міжнародних проектів Національної академії державного управління при Президентові України. Очолюване нею управління ініціює та реалізовує міжнародні проекти, що сприяють залученню найкращого міжнародного досвіду із запровадження демократичного врядування в Україні. Попри значне навантаження вона знаходить час для наукової роботи: у співавторстві написала монографію "Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє", а нині працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.
Вагоме місце у житті Ольги Босак завжди було відведене громадській роботі, яку вона вважає своєю найважливішою і найприємнішою справою. Після переїзду до Києва була запрошена до Рад правління Всеукраїнської організації "Молодь Може" та Асоціації випускників французьких освітніх програм. Постійно бере активну участь у представленні України на міжнародних зустрічах, конгресах, форумах. Отримала визнання від низки міжнародних організацій за участь у реалізації проектів, що спрямовані на демократичний розвиток України. Активну громадську позицію займає і брат Ольги - Володимир Босак, кандидат технічних наук, науковий співробітник Національного університету "Києво-Могилянська Академія", який заснував та очолює Всеукраїнську громадську організацію "Молодіжний Європейський Рух". Сестра Тетяна Босак працює економістом ПАТ "Концерну Галнафтогаз".