Гладун
Зіновій Степанович

завІдуваЧ кафедри конституцІйного, адмІнІстративного І мІжнародного права
ТернопІльського нацІонального економІЧного унІверситету

Кандидат юридичних наук, доцент, академік (дійсний член) АН національного прогресу України,
суддя Третейського суду при Союзі юристів України, голова Ради Тернопільської обласної організації Союзу юристів України,
член Ради з юридичної науки і освіти України, заслужений юрист України, лауреат премії імені академіка Станіслава Дністрянського


Народився в 1950 р. у м. Львові. Закінчив юридичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка в 1973 р., аспірантуру на кафедрі адміністративного і фінансового права Московського державного університету ім. М.В. Ломо-носова. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему "Адміністративно-правові питання державного сані-тарного нагляду". З 1997 р. працює у Тернопільському національному економічному університеті на викладацьких та адміністративних посадах. У 1998- 2003 рр. Зіновій Степанович - директор Юридичного інституту Тернопільської академії народного господарства (сьогодні - Тернопільський національ-ний економічний університет). З 1998 р. - завідувач кафедри конституційного, адміністративного і міжнародного права.
У 80-х - на початку 90-х рр. наукова діяльність доцента З.С. Гладуна була пов'язана з дослідженням правових питань організації охорони здоров'я населення, медичної діяльності і здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду. У цих працях вперше у вітчизняній адміністративно-правовій науці було досліджено правові аспекти надання медичної допомоги населенню, діяльності закладів охорони здоров'я в Україні.
Наприкінці 80-х років З.С. Гладун разом з іншими науковцями зі Львова, Києва, Москви та Мінська започаткував розробку вчення про комплексне правове регулювання відносин у сфері охорони здоров'я населення, чим поклав початок створенню нового наукового напрямку і відомої в Україні наукової школи. Зіновій Степанович автор понад 330 наукових, навчально-методичних та публіцистичних праць, серед яких 4 монографії, 12 навчальних посібників для студентів і магістрантів вищих навчальних закладів України тощо. З його участю написано близько тридцяти Законів України, вісім Державних програм. Підсумком цієї наукової діяльності стало видання монографії "Адміністративно-правове регулювання охорони здоров'я населення в Україні". Ряд наукових праць опубліковано ним у Росії, Польщі, Швейцарії.
З.С. Гладун веде велику громадсько-політичну та громадсько-державницьку діяльність. Його обрано головою Ради Тернопільської обласної організації Союзу юристів України. Він - член Ради з юридичної науки і освіти України, суддя Третейського суду при Союзі юристів України.
Нагороджений рядом українських державних, громадських та міжнародних нагород. Лауреат премії імені академіка Станіслава Дністрянського (2003 р.).
У 1991 році заснував у Львові громадську правозахисну організацію - Центр прав людини (тепер - Львівський центр юридичного захисту) і дотепер є його президентом. Адвокат з 1996 р. Улюблена категорія справ - захист честі, гідності і ділової репутації, а також відшкодування матеріальної і моральної шкоди.
Адвокат Зіновій Гладун пишається своїми численними учнями, серед яких є народні депутати України і депутати місцевих органів, високопосадовці різних органів державної влади і місцевого само-врядування, судді, прокурори, нотаріуси, юрис-консультанти і адвокати.Герасименко Микола Михайлович | проекти | зміст | Головкін Олександр Васильович