Римарук
Олександр Іванович

Народний депутат УкраЇни IV І V скликань

Голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності (IV та V скликань),
член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (V скликання) Професор, заслужений економіст України


Олександр Іванович Римарук народився 2 серпня 1956 року в Краснодарському краю (Російська Федерація). Батьки походять із Рівненщини.
О.І. Римарук у 1979 році з відзнакою завершив навчання у Київському національному торговельно­ економічному університеті, здобувши фах інженера­ технолога, а у 2000 році він також з відзнакою закінчує юридичний факультет Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.
У 2002-2007 рр. О.І. Римарук входив до складу Державної ради з питань пенсійної реформи, колегії Міністерства внутрішніх справ України, робочої групи з розробки Податкового кодексу України. У його послужному списку - членство в постійній делегації Верховної Ради України у Міжпарламентській Асамблеї країн­учасниць СНД.
Олександр Іванович працював членом міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, при Державному комітеті фінансового моніторингу України.
За активну громадянську позицію Олександра Івановича у 1994-1998 рр. обирають депутатом до Шевченківської районної ради народних депутатів міста Києва.
У 1981-1986 рр. О.І. Римарук - науковий співробітник Ради з вивчення продуктивних сил України Академії наук України.
Упродовж 1986-1994 рр. Олександр Іванович працює помічником ректора, вченим секретарем, доцентом, професором кафедри маркетингу Київсь-кого національного торговельно­економічного універ-ситету.
Потяг до знань не полишає Олександра Івановича упродовж усього життя. У 1991-1992 роках навчається в Массачусетському університеті (Бостон, США). Після цього у 1996-2003 рр. О.І. Римарук у якості професора кафедри малого бізнесу і підприємництва та кафедри інноваційного менеджменту Донецької державної академії управління знову передає свої знання студентам.
Упродовж 2001-2002 рр. Олександр Іванович обіймав посаду голови правління страхової компанії "Фонд страхових гарантій". На протязі багатьох років залишався віце­президентом Союзу акціонерів України (САУ), науковим консультантом Секретаріату Верхов-ної Ради України, економічним радником Головного управління зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій Київської міської державної адміністрації, науковим редактором журналу "Вісник фондового ринку", головою експертно-консультативної ради Асоціації "Медичне страхове бюро України".
О.І. Римарук - засновник та Почесний президент "Благодійного протиракового фонду".
Олександр Іванович - автор майже 80 наукових, навчальних, довідникових та методичних робіт. З­під його пера вийшло понад 20 книг, підручників, довідників з економічних, фінансових, організаційних і правових питань бізнесу та підприємницької діяльності.
Він також є співавтором винаходу "Одноконтурна автономна установка безперервної дії для одержання СО2 екстрактів з рослинної сировини". Цей винахід запатентовано у 89 країнах світу.
О. І. Римарук - автор та безпосередній учасник розробки багатьох законів України з питань фінансів, банківської діяльності, оподаткування, пенсійної реформи, а також реформи житлово­комунального господарства, соціального житла, соціальних проблем тощо.
Указом Президента України у 2001 році за багаторічну плідну працю на благо держави О.І. Римарук удостоєний звання "Заслужений економіст України", а у 2005 році нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.
Донька Олена Олександрівна Римарук закінчила Бостонський університет (США) за спеціальністю "економіст". Вона вільно володіє п'ятьма іноземними мовами. Працює менеджером Кіпрської ріелторської компанії.Ревякін Олександр Олександрович | проекти | зміст | Рихліцький Ігор Анатолійович